Create Invoice

BIO-ANALYT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BIO-ANALYT
Status Destroyed
PIN 17308712
TIN 2020297763
Date create 07 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BIO-ANALYT
Páričkova 23
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308712 TIN: 2020297763
 • Registered seat: BIO-ANALYT, Páričkova 23, 82108, Bratislava
 • Date create: 07 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.2011Zrušené obchodné meno:
   BIO-ANALYT, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 23 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   Reinhard Glanzner, Ges. m.b.H. Wassergasse 3 Baden 2500 Austria
   Vladimír Syč-Milý Páričkova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Syč-Milý Páričkova 23 Bratislava
   25.02.1993Nové sidlo:
   Páričkova 23 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Reinhard Glanzner, Ges. m.b.H. Wassergasse 3 Baden 2500 Austria
   Vladimír Syč-Milý Páričkova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Syč-Milý Páričkova 23 Bratislava
   24.02.1993Zrušené sidlo:
   Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet československých osôb
   vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorými sa určuje vývoz a dovoz vecí
   činnosti uskutočňované pre československé osoby na základe zmlúv uvedených v predchádzajúcom bode.
   Zrušeny spoločníci:
   Reinhard Glanzner, Ges. m.b.H. Wassergasse 3 Baden 2500 Austria
   Vladimír Syč-Milý Páričkova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.03.1991Nové obchodné meno:
   BIO-ANALYT, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet československých osôb
   vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorými sa určuje vývoz a dovoz vecí
   činnosti uskutočňované pre československé osoby na základe zmlúv uvedených v predchádzajúcom bode.
   Noví spoločníci:
   Reinhard Glanzner, Ges. m.b.H. Wassergasse 3 Baden 2500 Austria
   Vladimír Syč-Milý Páričkova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia