Create Invoice

BELIAR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BELIAR
Status Destroyed
PIN 17308895
TIN 2020804907
Date create 27 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BELIAR
Červenej armády 8
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308895 TIN: 2020804907
 • Registered seat: BELIAR, Červenej armády 8, 81109, Bratislava
 • Date create: 27 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.2009Zrušené obchodné meno:
   BELIAR, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 8 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kone, dobytok /platí len s povolením veterinára/
   obchodná činnosť - jazdecký a športový tovar, technológia potrieb pre chov koní a dobytka
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji koní a dobytka, organizovanie aukcií
   rozhodnutím FMZO Praha zo dňa 15.1.1991 č.j. 13/377/To/91 reg. č. 108006376 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu: 1. vývoz koní a dobytka, č. coln. sadzobníka 0101117, 0101192, 0101206, 2. dovoz jazdeckých a športových potrieb, veterinárnych liečiv pre kone a dobytok, technologických zariadení pre chov koní a dobytka
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. zo dňa 4.5.1990
   sprostredkovaná činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa bodu 1. a 2. v rozsahu tohoto rozhodnutia na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: organizovanie aukcií pri predaji a kúpe koní a dobytka, jazdeckého a športového zbožia a príslušenstva
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Adolf Weiss, slobodný Schüracker Urdorf CH-8902 Švajčiarsko
   Richard Weiss, slobodný Schüracker Urdorf CH-8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1991Nové obchodné meno:
   BELIAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 8 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kone, dobytok /platí len s povolením veterinára/
   obchodná činnosť - jazdecký a športový tovar, technológia potrieb pre chov koní a dobytka
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji koní a dobytka, organizovanie aukcií
   rozhodnutím FMZO Praha zo dňa 15.1.1991 č.j. 13/377/To/91 reg. č. 108006376 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu: 1. vývoz koní a dobytka, č. coln. sadzobníka 0101117, 0101192, 0101206, 2. dovoz jazdeckých a športových potrieb, veterinárnych liečiv pre kone a dobytok, technologických zariadení pre chov koní a dobytka
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. zo dňa 4.5.1990
   sprostredkovaná činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa bodu 1. a 2. v rozsahu tohoto rozhodnutia na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: organizovanie aukcií pri predaji a kúpe koní a dobytka, jazdeckého a športového zbožia a príslušenstva
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   Adolf Weiss, slobodný Schüracker Urdorf CH-8902 Švajčiarsko
   Richard Weiss, slobodný Schüracker Urdorf CH-8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia