Create Invoice

INVESTSYSTEM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INVESTSYSTEM
PIN 17308917
TIN 2020300722
VAT number SK2020300722
Date create 01 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INVESTSYSTEM
Leškova 3
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 15 066 €
Profit 1 969 €
Capital 30 404 €
Own capital 29 135 €
Contact Information
Email jlupsina@investsystem.sk
Phone(s) 025, 0252625051
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 35,913
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 10,592
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 10,592
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 10,592
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,321
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 11,868
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,729
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,729
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,453
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,625
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,828
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 35,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,104
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,059
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,059
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,969
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,809
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 4,809
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 362
7. Liabilities from social insurance (336) 387
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,060
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 15,066
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 15,066
III. Revenues from sale of services (602, 606) 15,066
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,946
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 343
D. Services (účtová group of 51) 102
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,477
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,800
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,677
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 155
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,540
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,540
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 329
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,120
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,621
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 191
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -191
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,929
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,969
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308917 TIN: 2020300722 VAT number: SK2020300722
 • Registered seat: INVESTSYSTEM, Leškova 3, 81103, Bratislava
 • Date create: 01 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing.arch. Silvia Lupsinová Nowackého 4 Bratislava 841 05 02.04.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing.arch. Silvia Lupsinová 16 929 € (51%) Nowackého 4 Bratislava 841 05
  Ing. Juraj Lupsina 16 265 € (49%) Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.04.2001Nové sidlo:
   Leškova 3 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   prenájom vozidiel
   odťahovacia služba (mimo prepravy vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu)
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Silvia Lupsinová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Lupsina Magurská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Silvia Lupsinová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   01.04.2001Zrušené sidlo:
   Janáčkova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   10.03.1997Nové sidlo:
   Janáčkova 1 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Silvia Hüblová Nowackého 4 Bratislava 841 05
   09.03.1997Zrušené sidlo:
   Laurinská 14 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   11.06.1993Nové sidlo:
   Laurinská 14 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   inžinierska činnosť
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   10.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť HSV a PSV so zameraním na rekonštrukciu historických objektov a výstavbu nových objektov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu vecí hnuteľných a nehnuteľných
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   inžinierska činnosť
   export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   konzultačná a poradenská činnosť k celému predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   04.05.1992Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   01.03.1991Nové obchodné meno:
   INVESTSYSTEM spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť HSV a PSV so zameraním na rekonštrukciu historických objektov a výstavbu nových objektov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu vecí hnuteľných a nehnuteľných
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   inžinierska činnosť
   export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   konzultačná a poradenská činnosť k celému predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Žukovova 42 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   PhDr. Etela Garajová Hronská 10 Bratislava
   Dipl.Ing. Juraj Lupsina Martinčekova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia