Create Invoice

Medzinárodná inžiniersko-stavebná akciová DUNAJ, skrátene MISÚS DUNAJ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Medzinárodná inžiniersko-stavebná akciová DUNAJ, skrátene MISÚS DUNAJ
PIN 17308992
TIN 2020318674
Date create 25 May 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Medzinárodná inžiniersko-stavebná akciová DUNAJ, skrátene MISÚS DUNAJ
Ondavská 3
82647
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308992 TIN: 2020318674
 • Registered seat: Medzinárodná inžiniersko-stavebná akciová DUNAJ, skrátene MISÚS DUNAJ, Ondavská 3, 82647, Bratislava
 • Date create: 25 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Hrnčiar podpredseda Oravská 13 Bratislava 821 09 17.05.1996
  Ing. Igor Jablonka generálny riaditeľ Cyprichova 58 Bratislava 831 05 17.05.1996
  Kvetoslava Kucharová Krížna 40 Bratislava 811 07 10.08.1994
  Ing. Ignác Prno, CSc. predseda Janka Alexyho 1/a Bratislava 841 01 10.08.1994
  Ing. Štefan Rajský Homolova 13 Bratislava 841 02 10.08.1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrnčiar - podpredseda Oravská 13 Bratislava 821 09
   Ing. Igor Jablonka - generálny riaditeľ Cyprichova 58 Bratislava 831 05
   16.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrnčiar - podpredseda Oravská 12 Bratislava 821 09
   Ing. Igor Jablonka - generálny riaditeľ Cyprichova 58 Bratislava 831 05
   Mgr. Eva Kováčová Panenská 22 Bratislava 811 03
   Dr. Stanislav Rajec Fedákova 22 Bratislava 841 02
   05.09.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrnčiar - podpredseda Oravská 12 Bratislava 821 09
   Ing. Igor Jablonka - generálny riaditeľ Cyprichova 58 Bratislava 831 05
   Dr. Stanislav Rajec Fedákova 22 Bratislava 841 02
   04.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrnčiar Oravská 13 Bratislava 821 09
   Ing. Igor Jablonka - podpredseda Cyprichova 58 Bratislava 831 05
   Dr. Stanislav Rajec - generálny riaditeľ Fedákova 22 Bratislava 841 02
   10.08.1994Nové obchodné meno:
   Medzinárodná inžiniersko-stavebná akciová spoločnosť DUNAJ, skrátene MISÚS DUNAJ, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve;
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb, inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/;
   projektová činnosť v investičnej výstavbe;
   inžinierska činnosť;
   činnosť realitnej kacelárie - vyhľadávanie pozemkov pre výstavbu;
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti;
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnu- tia;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Kvetoslava Kucharová Krížna 40 Bratislava 811 07
   Ing. Ignác Prno , CSc. - predseda Janka Alexyho 1/a Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Rajský Homolova 13 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Hrnčiar Oravská 13 Bratislava 821 09
   Ing. Igor Jablonka - podpredseda Cyprichova 58 Bratislava 831 05
   Mgr. Eva Kováčová Panenská 22 Bratislava 811 03
   Dr. Stanislav Rajec - generálny riaditeľ Fedákova 22 Bratislava 841 02
   09.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Medzinárodná inžiniersko-stavebná účastinná spoločnosť "DUNAJ"
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vyhľadávanie pozemkov pre výstavbu a ich majetkovo-právne vysporiadanie, príprava, koordinácia a realizácia inžiniersko-stavebnej činnosti v oblasti výstavby obytných, rekreačných, športových a iných stavebných prác, ako aj rekonštrukcia historických stavieb a pamiatok zameraných na náročných stavebníkov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Gondek nám. K.Marxa 4 Komárno
   Ing. Peter Hanesch kpt. Jaro-ša 45/15 Komárno
   Ing. Peter Hrnčiar Oravská 13 Bratislava
   Ing. Igor Jablonka Cyprichova 58 Bratislava
   Doc. Ing. Július Lipták , CSc. Fadruszova 1 Bratislava
   Dr. Stanislav Rajec - generálny riaditeľ Fedákova 22 Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   JUDr. Dušan Slanina Bradlanská 16 Trnava
   Ing. Andrej Volanský - predseda Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Pavol Zemaník G. Steine-ra 67 Trnava
   Ing. Zdeněk Rataj M. Cibulkové 1615 Praha 4 Česká republika
   29.09.1992Nový štatutárny orgán:
   Dr. Stanislav Rajec - generálny riaditeľ Fedákova 22 Bratislava
   28.09.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šteffek - generálny riaditeľ a podpredseda Kafendova 300 Bratislava
   25.05.1991Nové obchodné meno:
   Medzinárodná inžiniersko-stavebná účastinná spoločnosť "DUNAJ"
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Vyhľadávanie pozemkov pre výstavbu a ich majetkovo-právne vysporiadanie, príprava, koordinácia a realizácia inžiniersko-stavebnej činnosti v oblasti výstavby obytných, rekreačných, športových a iných stavebných prác, ako aj rekonštrukcia historických stavieb a pamiatok zameraných na náročných stavebníkov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Gondek nám. K.Marxa 4 Komárno
   Ing. Peter Hanesch kpt. Jaro-ša 45/15 Komárno
   Ing. Peter Hrnčiar Oravská 13 Bratislava
   Ing. Igor Jablonka Cyprichova 58 Bratislava
   Doc. Ing. Július Lipták , CSc. Fadruszova 1 Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   JUDr. Dušan Slanina Bradlanská 16 Trnava
   Ing. Vladimír Šteffek - generálny riaditeľ a podpredseda Kafendova 300 Bratislava
   Ing. Andrej Volanský - predseda Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Pavol Zemaník G. Steine-ra 67 Trnava
   Ing. Zdeněk Rataj M. Cibulkové 1615 Praha 4 Česká republika