Create Invoice

GEOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GEOS
Status Destroyed
PIN 17309034
TIN 2020804951
Date create 07 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GEOS
Pražská 17
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309034 TIN: 2020804951
 • Registered seat: GEOS, Pražská 17, 81104, Bratislava
 • Date create: 07 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.08.2012Zrušené obchodné meno:
   GEOS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pražská 17 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   servisné práce v oblasti kartografie a geodézie
   obchodná činnosť - nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   poskytovanie služieb v oblasti geodézie a kartografie
   projekčná činnosť
   expertízna a poradenská činnosť v oblasti geodézie, kartografie, hydrológie a v s nimi súvisiacich oblastiach
   výrobná činnosť
   rekonštrukcia a sanácia objektov
   ekologická činnosť akéhokoľvek druhu a rozsahu
   výskumná, prieskumná a inžinierska činnosť v oblasti geodézie, geografie, ekológie a s nimi súvisiacich činnostiach
   predprojekčná a dokumentačná činnosť - výskumy, prieskumy, rozbory a spracovania
   expertízna a poradenská činnosť v oblasti územného plánovania
   edičná a publikačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   investičná činnosť menšieho rozsahu
   poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania a s tým súvisiacich činností
   sprostredkovanie hydrologických a geologických činností
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matúš Palička Pražská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matúš Palička Pražská 17 Bratislava
   07.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Palička Pražská 17 Bratislava
   06.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matúš Palička Pražská 17 Bratislava
   22.03.1994Nové sidlo:
   Pražská 17 Bratislava 811 04
   21.03.1994Zrušené sidlo:
   Nálepkova 17 Bratislava
   07.03.1991Nové obchodné meno:
   GEOS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nálepkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   servisné práce v oblasti kartografie a geodézie
   obchodná činnosť - nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   poskytovanie služieb v oblasti geodézie a kartografie
   projekčná činnosť
   expertízna a poradenská činnosť v oblasti geodézie, kartografie, hydrológie a v s nimi súvisiacich oblastiach
   výrobná činnosť
   rekonštrukcia a sanácia objektov
   ekologická činnosť akéhokoľvek druhu a rozsahu
   výskumná, prieskumná a inžinierska činnosť v oblasti geodézie, geografie, ekológie a s nimi súvisiacich činnostiach
   predprojekčná a dokumentačná činnosť - výskumy, prieskumy, rozbory a spracovania
   expertízna a poradenská činnosť v oblasti územného plánovania
   edičná a publikačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   investičná činnosť menšieho rozsahu
   poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania a s tým súvisiacich činností
   sprostredkovanie hydrologických a geologických činností
   Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Palička Pražská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matúš Palička Pražská 17 Bratislava