Create Invoice

A S INTERNATIONAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A S INTERNATIONAL
Status Destroyed
PIN 17309042
Date create 04 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A S INTERNATIONAL
Cintorínska 21
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309042
 • Registered seat: A S INTERNATIONAL, Cintorínska 21, Bratislava
 • Date create: 04 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.12.2006Zrušené obchodné meno:
   A S INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Arpád Sebestyén Rennbahnweg 46/4/16 Wien 1220 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Arpád Sebestyén Cukrova 12 Bratislava
   09.06.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Arpád Sebestyén Cukrova 12 Bratislava
   08.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a obchod s pečiatkami
   dovoz hotových pečiatok a ich komponentov
   servisné, marketingové, poradenské a sprostredkovateľské služby v rámci predmetu pod- nikania
   polygrafická činnosť
   maloobchod, veľkoobchod, dovoz a vývoz vecí a tovarov všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   reštauračné, ubytovacie a zábavné služby, služby v oblasti rekreácie a voľného času obyvateľstva
   technicko-poradenské, marketingové, sprostredkovateľské, obchodné a špedičné služby všetkého druhu
   sprostredkovanie nákupu a predaja licenčných a multilicenčných projektov všetkého druhu
   opravy a údržba tovarov a vecí všetkého druhu
   stavebná, rekonštrukčná a servisná činnosť v oblasti stavebníctva
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností, ich údržba
   služby v oblasti počítačovej techniky a kopírovania
   realizačná, koordinačná, konzultačná, poradenská a informačná činnosť v oblasti stavebníctva
   zavádzania nových technológií všetkého druhu v podnikoch ČSFR
   výrobná činnosť všetkého druhu okrem výroby, na ktoré treba osobitné povolenie a jej sprostredkovanie
   výroba ofsetových tlačových platní, materiálov a prípravkov pre polygrafický priemysel, ich nákup a predaj
   obchod s lekárskou technikou a servisné služby
   nákup, spracovanie a predaj druhotných surovín
   zriadenie sietí obchodov s rozličným spotrebným tovarom
   reklamná vlastná a sprostredkovaná činnosť
   technicko-poradenská činnosť v oblasti informačných systémov, realizácia projektov informačných systémov
   nákup a predaj komunikačných zariadení /fax, modem, multliplexer, atď/, PC počíta- čov, pracovných staníc, minipočítačov a sietí, a ich kompletizácia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahraničných osôb
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   účasť na majetku a riadení iných podnikov a organizácií
   agentúrna činnosť obchodného druhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.1991Nové obchodné meno:
   A S INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a obchod s pečiatkami
   dovoz hotových pečiatok a ich komponentov
   servisné, marketingové, poradenské a sprostredkovateľské služby v rámci predmetu pod- nikania
   polygrafická činnosť
   maloobchod, veľkoobchod, dovoz a vývoz vecí a tovarov všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   reštauračné, ubytovacie a zábavné služby, služby v oblasti rekreácie a voľného času obyvateľstva
   technicko-poradenské, marketingové, sprostredkovateľské, obchodné a špedičné služby všetkého druhu
   sprostredkovanie nákupu a predaja licenčných a multilicenčných projektov všetkého druhu
   opravy a údržba tovarov a vecí všetkého druhu
   stavebná, rekonštrukčná a servisná činnosť v oblasti stavebníctva
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností, ich údržba
   služby v oblasti počítačovej techniky a kopírovania
   realizačná, koordinačná, konzultačná, poradenská a informačná činnosť v oblasti stavebníctva
   zavádzania nových technológií všetkého druhu v podnikoch ČSFR
   výrobná činnosť všetkého druhu okrem výroby, na ktoré treba osobitné povolenie a jej sprostredkovanie
   výroba ofsetových tlačových platní, materiálov a prípravkov pre polygrafický priemysel, ich nákup a predaj
   obchod s lekárskou technikou a servisné služby
   nákup, spracovanie a predaj druhotných surovín
   zriadenie sietí obchodov s rozličným spotrebným tovarom
   reklamná vlastná a sprostredkovaná činnosť
   technicko-poradenská činnosť v oblasti informačných systémov, realizácia projektov informačných systémov
   nákup a predaj komunikačných zariadení /fax, modem, multliplexer, atď/, PC počíta- čov, pracovných staníc, minipočítačov a sietí, a ich kompletizácia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahraničných osôb
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   účasť na majetku a riadení iných podnikov a organizácií
   agentúrna činnosť obchodného druhu
   Noví spoločníci:
   Arpád Sebestyén Rennbahnweg 46/4/16 Wien 1220 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia