Create Invoice

PENTA TRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PENTA TRADE
Status Destroyed
PIN 17309115
Date create 29 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PENTA TRADE
Prievozská 18
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309115
 • Registered seat: PENTA TRADE, Prievozská 18, 82109, Bratislava
 • Date create: 29 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.01.2003Zrušené obchodné meno:
   PENTA TRADE spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súkromným podnikateľom a organizáciam predovšetkým v oblasti obchodu so spotrebným tovarom a všetky činnosti súvisiace s predmetom podnikania, k prevádzkovaniu ktorých sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
   Predmetom podnikania spoločnosti je ďalej obchodná a zahraničnoobchodná činnosť v oblasti umenia a kultúry ktorá zahrňa:
   a)predaj vecí v ČSFR a ich dovoz do ČSFR za účelom predaja
   b)uskutočňovanie tuzemskýmch a zahraničničnoobchodných operácií všetkého druhu
   c)účasť na výrobnom, obchodnom a inom podnikaní v tuzemsku a zahraničí
   d)združovanie prostriedkov a činností s česko-slovenskými a zahraničnými subjektami v tuzemsku i v zahraničí
   Spoločnosť vykoná zahraničnú a tuzemskú činnosť predovšetkým v týchto oblastiach:
   sprostedkovanie inzercie
   kúpa a predaj originálov a rozmnoženín výtvárneho umenia 20 storočia, výtvarných, architektonických a interiérových návrhov a exteriérových návrhov prác, umeleckých diel reštavratorských prác, umeleckých diel a starožitností
   kúpa a predaj interiérových celkov
   zabezpečovanie projektovanie architektonických investičných a iných technických služieb
   kúpa a predaj komplexných diel audiovizuálneho umenia zakázkových a koprodukčných filmov a ich súčastí vrátane technického vybaveni
   kúpa a predaj doplnkových zariadení a potrieb nevyhnutných pre realizáciu a prevádzku diel audiovizuálnych potrieb
   kúpa a predaj kinematografickej produkcie mikrofilov a mikrofiše
   kúpa a predaj divadelnej techniky a divadelných potrieb
   kúpa a predaj ľudovoumeleckých výrobkov, umeleckých remesiel
   kúpa a predaj zariadeni pre výstavy, veľtrhy kultúry a komerčnú propagáciu a reklamu, organizácia a sprostredkovanie výstavníckej činnosti
   zastupovanie zahraničných a tuzemskýmch filmov a poradenské služby vo výššie uvedených oblastiach
   sprostredkovanie odbytu výrobkov a služieb súkromných podnikateľov a výtvarníkov
   kúpa a predaj polygrafických služieb
   umelecká agentáž
   Stavebná činnosť, výstavba domov, budov a iných stavieb alebo ich častí, zo zabezpe- čením HSV, PSV, prostredníctvom kooperácie, sprostredkovateľskej a zastupiteľskej čin- nosti, kúpy a predaja výrobkov, prác a služieb vo všetkých potrebných sortimentných skupinách podľa konkrétnych objednávok ob- čanov a organizácií.
   Vyhľadávanie a sprostredkovanie vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy občanov a organizácií s cieľom uzatvorenia kooperačných zmlúv pre zabezpečenie činnosti pod bodom 1.
   Zhotovovanie výrobkov na báze kovov, dreva, plastu textilu a ich predaj.
   Obchodná činnosť vo všetkých oblastiach a druhoch tovaru formou maloobchodnej činnosti aj veľkoobchodnej činnosti v zmysle platnej právnej úpravy.
   Realitná činnosť - kúpa a predaj nehnuteľností.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom organizácie na účet čs. osôb.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   Obstarávanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou stavebných a montážnych výkonov, výskumu, vývoja a výroby vecí na objednávku zahraničného zákazníka a jej sprostredkovanie a vývoz vecí pre zabezpečenie tejto činnosti.
   Vývoz a dovoz výtvarných diel žijúcich autorov a výtvarných architektonických a interiérových návrhov považovaných za umelecké diela v zmysle autorského zákona.
   Vývoz automobilového benzínu, petroleja, motorovej a vykurovacej nafty - číslo celného sadzobníka 2710005.
   Vývoz valcovaného materiálu - číslo colného sadzobníka 7207-17, 7218-23.
   Vývoz rúrok - číslo celného sadzobníka 7304-6.
   Vývoz cínu technickej čistoty - číslo colného sadzobníka 8001, 8003, 800206.
   Vývoz hliníka technickej čistoty, hutníckych výrobkov z hliníka a druhovýroby číslo colného sadzobníka 7601-8.
   Vývoz náterových a tlačových farieb - číslo colného sadzobníka 3208, 3209, 3210, 3215113, 3215193.
   Vývoz káblov z medi vč. zvyškov - číslo colného sadzobníka 8544.
   Vývoz plynových kotlov do 50 KW - číslo colného sadzobníka 8403104.
   Vývoz cementu - číslo colného sadzobníka 2523213, 2523299.
   Vývoz obkladačiek a dlaždíc - číslo colného sadzobníka 6907, 6908.
   Vývoz ihličnatého reziva neopracovaného
   číslo colného sadzobníka 4407105.
   Vývoz listnatého reziva neopracovaného - číslo colného sadzobníka 4407911, 4407920, 4407997.
   Vývoz celodrevených okien - číslo colného sadzobníka 4418107.
   Vývoz drevených dverí - číslo colného sadzobníka 4418204.
   Vývoz drevených skriniek sektorových číslo colného sadzobníka 9403604.
   Vývoz plochého skla plaveného, ťahaného a plaveného, ťahaného a liateho - číslo colného sadzobníka 7003-5.
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kříž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Božena Rošťáková 346 Pusté Úľany
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kříž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kříž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   03.02.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Božena Rošťáková 346 Pusté Úľany
   02.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bičan
   Ing. Jaromír Gronych
   Ing. Ján Kováčik
   Ing. Igor Kříž
   03.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kříž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   02.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kríž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   10.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kríž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   09.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kríž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   Katarína Svidraňová Nezabúdková 48 Bratislava
   10.07.1992Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. Igor Kríž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   Katarína Svidraňová Nezabúdková 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bičan
   Ing. Jaromír Gronych
   Ing. Ján Kováčik
   Ing. Igor Kříž
   09.07.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. igor Kríž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   JUDr. Igor Pezlár Fr. Kráľa 15 Bratislava
   Katarína Svidraňová Nezabúdková 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.04.1991Nové obchodné meno:
   PENTA TRADE spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súkromným podnikateľom a organizáciam predovšetkým v oblasti obchodu so spotrebným tovarom a všetky činnosti súvisiace s predmetom podnikania, k prevádzkovaniu ktorých sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
   Predmetom podnikania spoločnosti je ďalej obchodná a zahraničnoobchodná činnosť v oblasti umenia a kultúry ktorá zahrňa:
   a)predaj vecí v ČSFR a ich dovoz do ČSFR za účelom predaja
   b)uskutočňovanie tuzemskýmch a zahraničničnoobchodných operácií všetkého druhu
   c)účasť na výrobnom, obchodnom a inom podnikaní v tuzemsku a zahraničí
   d)združovanie prostriedkov a činností s česko-slovenskými a zahraničnými subjektami v tuzemsku i v zahraničí
   Spoločnosť vykoná zahraničnú a tuzemskú činnosť predovšetkým v týchto oblastiach:
   sprostedkovanie inzercie
   kúpa a predaj originálov a rozmnoženín výtvárneho umenia 20 storočia, výtvarných, architektonických a interiérových návrhov a exteriérových návrhov prác, umeleckých diel reštavratorských prác, umeleckých diel a starožitností
   kúpa a predaj interiérových celkov
   zabezpečovanie projektovanie architektonických investičných a iných technických služieb
   kúpa a predaj komplexných diel audiovizuálneho umenia zakázkových a koprodukčných filmov a ich súčastí vrátane technického vybaveni
   kúpa a predaj doplnkových zariadení a potrieb nevyhnutných pre realizáciu a prevádzku diel audiovizuálnych potrieb
   kúpa a predaj kinematografickej produkcie mikrofilov a mikrofiše
   kúpa a predaj divadelnej techniky a divadelných potrieb
   kúpa a predaj ľudovoumeleckých výrobkov, umeleckých remesiel
   kúpa a predaj zariadeni pre výstavy, veľtrhy kultúry a komerčnú propagáciu a reklamu, organizácia a sprostredkovanie výstavníckej činnosti
   zastupovanie zahraničných a tuzemskýmch filmov a poradenské služby vo výššie uvedených oblastiach
   sprostredkovanie odbytu výrobkov a služieb súkromných podnikateľov a výtvarníkov
   kúpa a predaj polygrafických služieb
   umelecká agentáž
   Stavebná činnosť, výstavba domov, budov a iných stavieb alebo ich častí, zo zabezpe- čením HSV, PSV, prostredníctvom kooperácie, sprostredkovateľskej a zastupiteľskej čin- nosti, kúpy a predaja výrobkov, prác a služieb vo všetkých potrebných sortimentných skupinách podľa konkrétnych objednávok ob- čanov a organizácií.
   Vyhľadávanie a sprostredkovanie vhodných partnerov pre kooperačné výrobné a nevýrobné vzťahy občanov a organizácií s cieľom uzatvorenia kooperačných zmlúv pre zabezpečenie činnosti pod bodom 1.
   Zhotovovanie výrobkov na báze kovov, dreva, plastu textilu a ich predaj.
   Obchodná činnosť vo všetkých oblastiach a druhoch tovaru formou maloobchodnej činnosti aj veľkoobchodnej činnosti v zmysle platnej právnej úpravy.
   Realitná činnosť - kúpa a predaj nehnuteľností.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom organizácie na účet čs. osôb.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   Obstarávanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou stavebných a montážnych výkonov, výskumu, vývoja a výroby vecí na objednávku zahraničného zákazníka a jej sprostredkovanie a vývoz vecí pre zabezpečenie tejto činnosti.
   Vývoz a dovoz výtvarných diel žijúcich autorov a výtvarných architektonických a interiérových návrhov považovaných za umelecké diela v zmysle autorského zákona.
   Vývoz automobilového benzínu, petroleja, motorovej a vykurovacej nafty - číslo celného sadzobníka 2710005.
   Vývoz valcovaného materiálu - číslo colného sadzobníka 7207-17, 7218-23.
   Vývoz rúrok - číslo celného sadzobníka 7304-6.
   Vývoz cínu technickej čistoty - číslo colného sadzobníka 8001, 8003, 800206.
   Vývoz hliníka technickej čistoty, hutníckych výrobkov z hliníka a druhovýroby číslo colného sadzobníka 7601-8.
   Vývoz náterových a tlačových farieb - číslo colného sadzobníka 3208, 3209, 3210, 3215113, 3215193.
   Vývoz káblov z medi vč. zvyškov - číslo colného sadzobníka 8544.
   Vývoz plynových kotlov do 50 KW - číslo colného sadzobníka 8403104.
   Vývoz cementu - číslo colného sadzobníka 2523213, 2523299.
   Vývoz obkladačiek a dlaždíc - číslo colného sadzobníka 6907, 6908.
   Vývoz ihličnatého reziva neopracovaného
   číslo colného sadzobníka 4407105.
   Vývoz listnatého reziva neopracovaného - číslo colného sadzobníka 4407911, 4407920, 4407997.
   Vývoz celodrevených okien - číslo colného sadzobníka 4418107.
   Vývoz drevených dverí - číslo colného sadzobníka 4418204.
   Vývoz drevených skriniek sektorových číslo colného sadzobníka 9403604.
   Vývoz plochého skla plaveného, ťahaného a plaveného, ťahaného a liateho - číslo colného sadzobníka 7003-5.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bičan Podzáhradná 19 Bratislava
   Jaroslav Gronych Lackova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kováčik Sibírska 49 Bratislava
   Ing. igor Kríž Nám. osloboditeľov 1 Nitra
   JUDr. Igor Pezlár Fr. Kráľa 15 Bratislava
   Katarína Svidraňová Nezabúdková 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia