Create Invoice

Asint Educate - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Asint Educate
PIN 17309531
TIN 2020344524
VAT number SK2020344524
Date create 13 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Asint Educate
Hriňovská 8
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 910 901 €
Profit 269 141 €
Capital 923 429 €
Own capital 1 035 395 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421905528284, +421905500292
Fax(es) 0244371441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,368,774
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 800,931
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 800,931
A.II.1. Land (031) - /092A/ 66,000
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 644,300
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 90,631
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 573,486
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 145,680
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 94,366
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,366
6. Social security (336) - /391A/ 545
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,769
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 427,806
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 188,797
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 239,009
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) -5,643
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 437
4. Accrued income short-term (385A) -6,080
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,368,774
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,304,536
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 779,572
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 248,520
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 248,520
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,141
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,238
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 7,876
9. Liabilities from social fund (472) 7,876
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 2,796
B.II.1. Legal provisions (451A) 2,796
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 53,566
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 309,481
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,481
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702,862
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,756
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,408
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -969,941
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 910,901
II. Revenues from sales of own products (601) 881,735
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 29,166
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 601,137
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,617
D. Services (účtová group of 51) 517,701
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 8,691
E.1. Wages and salaries (521, 522) 6,752
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,830
4. Social expenses (527, 528) 109
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,345
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 39,896
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 39,896
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 7,561
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,326
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 309,764
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 359,417
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,725
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5
2. Other interest income (662A) 5
XIV. Other income from financial activities (668) 12,720
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 270
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 270
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,455
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 322,219
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 53,078
R.1. Income tax expense current (591, 595) 53,078
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 269,141
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309531 TIN: 2020344524 VAT number: SK2020344524
 • Registered seat: Asint Educate, Hriňovská 8, 81102, Bratislava
 • Date create: 13 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava 25.08.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ján Turan 6 639 € (100%) Púpavova 31 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.05.2012Nové sidlo:
   Hriňovská 8 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   automatizované spracovanie dát
   animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj a prenájom so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie kongresov a výstav
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   administratívne služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   faktoring a forfaiting
   finančný lízing
   čistiace a upratovacie služby
   30.04.2012Zrušené sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   18.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   30.01.2003Nové sidlo:
   Kukučínova 34 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava Vznik funkcie: 25.08.2000
   29.01.2003Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   11.01.2001Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení v oblasti systémov riadenia
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Turan Púpavova 31 Bratislava
   10.01.2001Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Gréková Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   RNDr. Daniel Salontay Blumentálska 7 Bratislava 811 07
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   Asint Educate, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie školení v oblasti výpočtovej techniky
   príprava a organizovanie vzdelávacích programov a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Bank Pro Team, a.s. Niťová 3 Bratislava 821 08
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Holienčinová Bernolákova 36 Pezinok 902 01
   11.03.1998Zrušené obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   29.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikulčík Haydnova 19 Bratislava
   28.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   19.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie, alebo povolenie
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok 902 01
   18.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1991Nové obchodné meno:
   HB SOFTWARE SERVICE, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno-servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Analýza, vývoj, tvorba a implementácia softwarových produktov.
   Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť.
   Dovoz a vývoz všetkých druhov tovarov, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fabo P.Horova 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikulčík E.Friedu 11 Bratislava
   Ing. Viliam Sálka nám. SNP 23 Bratislava
   Ing. Pavel Ursíny Bratislavská 29 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia