Create Invoice

LAWTRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LAWTRADE
Status Destroyed
PIN 17309638
TIN 2020879850
Date create 18 March 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat LAWTRADE
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309638 TIN: 2020879850
 • Registered seat: LAWTRADE, Bratislava
 • Date create: 18 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.12.2011Zrušené obchodné meno:
   LAWTRADE, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie investorskej kancelárie
   poskytovanie inžinierskych služieb v stavebníctve
   plánovanie a realizácia renovácie starých budov
   činnosť generálneho dodávateľa v staveb- níctve
   činnosť realitnej kancelárie
   management a consulting
   sprostredkovanie účasti a financovania priemyslových a iných podnikov
   zastupovanie, sprostredkovanie a realizácia komisionálnych a kompenzačných obchodov
   organizácia a realizácia manažérskych kur- zov, školení a seminárov /management training/
   organizácia obchodných ciest
   organizácie a realizácia odborných seminárov a výstav
   sprostredkovanie využitia patentov, vynálezov, priemyselných práv a ochranných zná- mok
   revízna a účtovnícka činnosť pre podnika- teľské subjekty /accouting, auditing/
   daňové a ekonomické poradenstvo, vrátane právnych aspektov ekonomickej činnosti
   obchod s tovarom všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Bezák Gelnická 20 Bratislava
   JUDr. Kamil Pecko Palisády 3 Bratislava
   Rudolf Schwald Weihergasse 13 Feldkirch-Tisis Rakúsko
   18.03.1991Nové obchodné meno:
   LAWTRADE, a. s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vedenie investorskej kancelárie
   poskytovanie inžinierskych služieb v stavebníctve
   plánovanie a realizácia renovácie starých budov
   činnosť generálneho dodávateľa v staveb- níctve
   činnosť realitnej kancelárie
   management a consulting
   sprostredkovanie účasti a financovania priemyslových a iných podnikov
   zastupovanie, sprostredkovanie a realizácia komisionálnych a kompenzačných obchodov
   organizácia a realizácia manažérskych kur- zov, školení a seminárov /management training/
   organizácia obchodných ciest
   organizácie a realizácia odborných seminárov a výstav
   sprostredkovanie využitia patentov, vynálezov, priemyselných práv a ochranných zná- mok
   revízna a účtovnícka činnosť pre podnika- teľské subjekty /accouting, auditing/
   daňové a ekonomické poradenstvo, vrátane právnych aspektov ekonomickej činnosti
   obchod s tovarom všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Bezák Gelnická 20 Bratislava
   JUDr. Kamil Pecko Palisády 3 Bratislava
   Rudolf Schwald Weihergasse 13 Feldkirch-Tisis Rakúsko