Create Invoice

CARINCIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CARINCIA
Status Destroyed
PIN 17309646
TIN 2020362520
Date create 19 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CARINCIA
90042
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17309646 TIN: 2020362520
 • Registered seat: CARINCIA, 90042, Bratislava
 • Date create: 19 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.11.2014Zrušené obchodné meno:
   CARINCIA spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   I/702 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Thomas Gerald Frank Landersstrase 1-3 Poggersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Thomas Gerald Frank Landersstrase 1-3 Poggersdorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Lachova 30 Bratislava
   09.05.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Lintner František I/702 Dunajská Lužná
   09.10.1992Nové sidlo:
   I/702 Dunajská Lužná 900 42
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lintner František I/702 Dunajská Lužná
   Thomas Gerald Frank Landersstrase 1-3 Poggersdorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Lachova 30 Bratislava
   08.10.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s výpočtovou, kancelárskou, technikou spotrebným tovarom, pracovným náradím, nástrojom a strojom
   veľkoobchodná, maloobchodná, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR -prieskum trhu, propagačné služby
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodnotechnické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na majetku a riadení čs. podnikov a organizácií
   spoločné podnikanie a majetková účasť na iných výrobných a obchodných podnikoch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.1991Nové obchodné meno:
   CARINCIA spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s výpočtovou, kancelárskou, technikou spotrebným tovarom, pracovným náradím, nástrojom a strojom
   veľkoobchodná, maloobchodná, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR -prieskum trhu, propagačné služby
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodnotechnické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na majetku a riadení čs. podnikov a organizácií
   spoločné podnikanie a majetková účasť na iných výrobných a obchodných podnikoch
   Noví spoločníci:
   Thomas Gerald Frank Landersstrase 1-3 Poggersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia