Create Invoice

MIRAS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MIRAS
Status Destroyed
PIN 17310008
TIN 2020805204
Date create 26 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MIRAS
29. augusta 18
81108
Bratislava
Financial information
Capital 10 €
Own capital -14 278 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310008 TIN: 2020805204
 • Registered seat: MIRAS, 29. augusta 18, 81108, Bratislava
 • Date create: 26 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2015Zrušené obchodné meno:
   MIRAS s.r.o. v likvidácií
   Zrušené sidlo:
   29. augusta 18 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahratých a predaj, požičiavanie nahratých nosičov zvuku alebo obrazového zv.
   výroba videa
   ozvučovanie videoprogramov
   fotografické služby
   reklamné a propagačné činnosti
   vydavatelské činnosti
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   management, merketing
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry, športu, žurnalistiky
   organizačná činnosť v oblasti vzdelávacích programov
   umelecké agentúrne činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba audio-vizuálnych záznamov
   organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych programov
   vyučovanie v odbore: film, televízia, foto
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emil Fornay Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.03.1991
   17.04.2014Nové obchodné meno:
   MIRAS s.r.o. v likvidácií
   Noví spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emil Fornay Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.03.1991
   16.04.2014Zrušené obchodné meno:
   MIRAS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 26.03.1991
   24.05.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 26.03.1991
   23.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   22.11.1994Nové predmety činnosti:
   umelecké agentúrne činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba audio-vizuálnych záznamov
   organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych programov
   vyučovanie v odbore: film, televízia, foto
   Noví spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   21.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Ľubomír Sobolic Gorgen 237 Bözen Švajčiarsko
   14.04.1994Nové obchodné meno:
   MIRAS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   29. augusta 18 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahratých a predaj, požičiavanie nahratých nosičov zvuku alebo obrazového zv.
   výroba videa
   ozvučovanie videoprogramov
   fotografické služby
   reklamné a propagačné činnosti
   vydavatelské činnosti
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   management, merketing
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry, športu, žurnalistiky
   organizačná činnosť v oblasti vzdelávacích programov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Ľubomír Sobolic Gorgen 237 Bözen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   13.04.1994Zrušené obchodné meno:
   M I R A S , spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba, výroba a premietanie videofilmov a audiovizuálnych programov všetkých druhov, vrátane koprodukcie a ich predaja ako na území ČSFR tak i v zahraničí
   vývoj, výroba a predaj špeciálnych zariadení, pomôcok a rekvizít, súvisiacich s výrobou filmov, videofilmov a audiovizu- álnych porogramov, včetne služieb v oblasti maskérskych, poradenských a propagačných služieb na území ČSFR a v zahraničí.
   komplexné zabezpečovanie audiovizuálnych scén pre kultúrne zariadenia, výstavy, veľtrhy, komerčnú propagáciu a reklamu v oblasti scénografie, výtvarníctva, výstavníctva, aranžérstva a iných umelecko-spoločenských oblastí a s tým súvisiaca výroba reklamných a propaagačných výrobkov
   komplexné zabezpečovanie umeleckých, športových, vedeckých a náučných turistických a cestovateľských festivalov, prehliadok a súťaží v ČSFR a zahraničí
   dovoz, vývoz a predaj filmovej, televíznej, rozhlasovej, video a fototechniky aj ďalšej audiovizuálnej techniky všetkých druhov a systémov, včestne materiálu, súvisiaceho s uvedenými technikami
   tvorba, výroba a predaj špeciálnych názorných učebných audiovizuálnych, fotografických, mechanických a iných pomôcok
   šírenie umeleckých diel, video, výtvarného, divadelného, hudobného či iného audiovizuálneho charakteru na akomkoľvek technickom nosiči, prenosovom, záznamovom, technologickom zariadení - formou video či magnetických pásov, videokaziet, magnetických kaziet, discoplayerov, gramoplatní a inou formou šírenia v ČSFR a zahraničí
   koprodukčné komplexné činnosti so zahraničnými fyzickými či právnickými osobami v oblasti umenia, športu, cestovného ruchu, vedy, výchovy či v iných s tým súvisiacich oblastiach
   dubing filmových, televíznych, rozhlasových, propagačných, reklamných a inýh hier, vytvoreaný v ČSFR a zahraničí, včetne dubingu audiovizuálnych programov
   manažing, marketing, a agentúrne činnosti v oblasti umenia, kultúry, športu, vedy, výchovy, cestovného ruchu, žurnalistiky, životosprávy a ekológie na území ČSFR a zahraničí
   vydávanie periodík a vydavateľská činnosť
   fotografické činnosti všetkých druhov a žánrov a s tým súvisiaci dovoz a predaj techniky a materiálov na území ČSFR a v zahraničí
   tvorba, výroba, dovoz, vývoz a predaj umeleckých predmetov, suvenírov všetkých druhov, kostýmov, špeciálnych odevov, módnych doplnkov a kozmetických výrobkov
   obchodné a poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky, bankovníctva, ekonomiky a vzdelávacích programov
   komplexné zabezpečovanie vzdelávacích programov z oblasti vedy, kultúry, techniky, ekonomiky, športu a umenia v ČSFR a v zahraničí
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov, kde zákon vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Rudolf Polák Lipova 1626 Zlín Česká republika
   Ľubomír Sobolic Gorgen 237 Bözen Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1991Nové obchodné meno:
   M I R A S , spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba, výroba a premietanie videofilmov a audiovizuálnych programov všetkých druhov, vrátane koprodukcie a ich predaja ako na území ČSFR tak i v zahraničí
   vývoj, výroba a predaj špeciálnych zariadení, pomôcok a rekvizít, súvisiacich s výrobou filmov, videofilmov a audiovizu- álnych porogramov, včetne služieb v oblasti maskérskych, poradenských a propagačných služieb na území ČSFR a v zahraničí.
   komplexné zabezpečovanie audiovizuálnych scén pre kultúrne zariadenia, výstavy, veľtrhy, komerčnú propagáciu a reklamu v oblasti scénografie, výtvarníctva, výstavníctva, aranžérstva a iných umelecko-spoločenských oblastí a s tým súvisiaca výroba reklamných a propaagačných výrobkov
   komplexné zabezpečovanie umeleckých, športových, vedeckých a náučných turistických a cestovateľských festivalov, prehliadok a súťaží v ČSFR a zahraničí
   dovoz, vývoz a predaj filmovej, televíznej, rozhlasovej, video a fototechniky aj ďalšej audiovizuálnej techniky všetkých druhov a systémov, včestne materiálu, súvisiaceho s uvedenými technikami
   tvorba, výroba a predaj špeciálnych názorných učebných audiovizuálnych, fotografických, mechanických a iných pomôcok
   šírenie umeleckých diel, video, výtvarného, divadelného, hudobného či iného audiovizuálneho charakteru na akomkoľvek technickom nosiči, prenosovom, záznamovom, technologickom zariadení - formou video či magnetických pásov, videokaziet, magnetických kaziet, discoplayerov, gramoplatní a inou formou šírenia v ČSFR a zahraničí
   koprodukčné komplexné činnosti so zahraničnými fyzickými či právnickými osobami v oblasti umenia, športu, cestovného ruchu, vedy, výchovy či v iných s tým súvisiacich oblastiach
   dubing filmových, televíznych, rozhlasových, propagačných, reklamných a inýh hier, vytvoreaný v ČSFR a zahraničí, včetne dubingu audiovizuálnych programov
   manažing, marketing, a agentúrne činnosti v oblasti umenia, kultúry, športu, vedy, výchovy, cestovného ruchu, žurnalistiky, životosprávy a ekológie na území ČSFR a zahraničí
   vydávanie periodík a vydavateľská činnosť
   fotografické činnosti všetkých druhov a žánrov a s tým súvisiaci dovoz a predaj techniky a materiálov na území ČSFR a v zahraničí
   tvorba, výroba, dovoz, vývoz a predaj umeleckých predmetov, suvenírov všetkých druhov, kostýmov, špeciálnych odevov, módnych doplnkov a kozmetických výrobkov
   obchodné a poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky, bankovníctva, ekonomiky a vzdelávacích programov
   komplexné zabezpečovanie vzdelávacích programov z oblasti vedy, kultúry, techniky, ekonomiky, športu a umenia v ČSFR a v zahraničí
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov, kde zákon vyžaduje osobitné oprávnenie.
   Noví spoločníci:
   Emil Fornay 29. augusta 18 Bratislava
   Rudolf Polák Lipova 1626 Zlín Česká republika
   Ľubomír Sobolic Gorgen 237 Bözen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia