Create Invoice

OAT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OAT
PIN 17310016
TIN 2020318410
VAT number SK2020318410
Date create 26 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OAT
Mlynské Nivy 61/A
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 481 373 €
Profit 148 025 €
Capital 1 000 390 €
Own capital 799 465 €
Contact Information
Phone(s) 0232621230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,162,474
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 283,606
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 283,606
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 281,996
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,610
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 859,540
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 128,829
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 82,659
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 46,170
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 86,337
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 74,140
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,140
8. Deferred tax asset (481A) 12,197
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 623,026
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 622,147
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622,147
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 879
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 21,348
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,686
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,662
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 19,328
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 143
4. Accrued income short-term (385A) 19,185
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,162,474
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 847,490
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 199,164
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 199,164
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 26,698
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 26,698
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 169
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 169
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 473,434
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 473,434
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 148,025
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 314,984
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 6,028
9. Liabilities from social fund (472) 6,028
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 71,736
2. Other provisions (459A, 45X) 71,736
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 212,528
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 83,287
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,287
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 28,802
7. Liabilities from social insurance (336) 18,168
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,267
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,004
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 24,692
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 15,683
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,009
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,392,136
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,481,373
II. Revenues from sales of own products (601) 2,386,586
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,550
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 46,170
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 17,645
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,422
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,282,454
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 732,158
D. Services (účtová group of 51) 825,412
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 593,709
E.1. Wages and salaries (521, 522) 428,824
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 155,463
4. Social expenses (527, 528) 9,422
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,877
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 65,820
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 65,820
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 16,854
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,624
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 198,919
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 880,736
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,138
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,137
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,136
2. Other interest income (662A) 1
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,609
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,324
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 1,324
O. Exchange rate losses (563) 88
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,197
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,471
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,448
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 46,423
R.1. Income tax expense current (591, 595) 45,850
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 573
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 148,025
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310016 TIN: 2020318410 VAT number: SK2020318410
 • Registered seat: OAT, Mlynské Nivy 61/A, 82105, Bratislava
 • Date create: 26 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Bauer Drotárska cesta 102 Bratislava 811 02 20.09.1993
  Ing. Jarmila Podmanická Odborárske nám. 2811/2 Bratislava 811 07 12.05.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  OAT-Bohr-und Fugentechnik Gesellschaft m.b.H. 199 164 € (100%) Spittal/Drau 9800 Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Podmanická Odborárske nám. 2811/2 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.05.2015
   01.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bauer Drotárska cesta 102 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.09.1993
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bauer Brančská 7 Bratislava
   08.02.1995Noví spoločníci:
   OAT-Bohr-und Fugentechnik Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstrasse 27 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   07.02.1995Zrušeny spoločníci:
   OAT-Bohr-und Fugentechnik Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstrasse 27 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. K. Zetkinovej 19 Bratislava
   Ing. František Uherek , CSc. Jašíkova 55 Malacky
   Ing. Jaroslav Dostál Petřínska 5 Praha Česká republika
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   OAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Bauer Brančská 7 Bratislava
   05.12.1993Zrušené obchodné meno:
   OAT - CS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, občianskych, bytových a inžinierskych stavieb
   nákup a predaj, sprostredkovanie výrobkov súvisiacich s predmetom podnikania
   03.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť, predovšetkým v oblasti údržby a opráv stavebných konštrukcií, najmä oprava a úprava trhlín a škár asfaltových a betónových konštrukcií, úprava a spracovanie betonu a asfaltu, oprava a impregnácia povrchov, rezanie a vŕtanie diamantovými nástrojmi
   poskytovanie odborných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou, užívaním, údržbou, opravami a rekonštrukciami stavebných objektov
   poskytovanie odborných, konzultačných a inžinierskych služieb v súvislosti s činnosťou uvedenou v bode 1
   výroba a úprava materiálov, zariadení a výrobkov potrebných pre činnosť uvedenú v bode 1
   obchodná činnosť, nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaj výrobkov každého druhu, najmä materiálov, zariadení a výrobkov potrebných pre činnosť uvedenú v bode 1, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a zahraničnohospodárskych služieb
   podielníctvo na podnikoch rovnakého alebo podobného druhu alebo zamerania a to výhradne na území ČSFR
   06.05.1991Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1991Nové obchodné meno:
   OAT - CS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť, predovšetkým v oblasti údržby a opráv stavebných konštrukcií, najmä oprava a úprava trhlín a škár asfaltových a betónových konštrukcií, úprava a spracovanie betonu a asfaltu, oprava a impregnácia povrchov, rezanie a vŕtanie diamantovými nástrojmi
   poskytovanie odborných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou, užívaním, údržbou, opravami a rekonštrukciami stavebných objektov
   poskytovanie odborných, konzultačných a inžinierskych služieb v súvislosti s činnosťou uvedenou v bode 1
   výroba a úprava materiálov, zariadení a výrobkov potrebných pre činnosť uvedenú v bode 1
   obchodná činnosť, nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaj výrobkov každého druhu, najmä materiálov, zariadení a výrobkov potrebných pre činnosť uvedenú v bode 1, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a zahraničnohospodárskych služieb
   podielníctvo na podnikoch rovnakého alebo podobného druhu alebo zamerania a to výhradne na území ČSFR
   Noví spoločníci:
   OAT-Bohr-und Fugentechnik Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstrasse 27 Spittal/Drau 9800 Rakúsko
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. K. Zetkinovej 19 Bratislava
   Ing. František Uherek , CSc. Jašíkova 55 Malacky
   Ing. Jaroslav Dostál Petřínska 5 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia