Create Invoice

TO - KYO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Business name TO - KYO
PIN 17310130
TIN 2020291075
VAT number SK2020291075
Date create 09 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TO - KYO
Obchodná 27
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 29 269 €
Profit 3 633 €
Capital 44 349 €
Own capital 20 199 €
Contact Information
Phone(s) 0252932442
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 42,811
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,216
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,228
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 497
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,853
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 602
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 29,988
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 559
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 29,429
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,595
4. Accrued income short-term (385A) 3,595
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 42,811
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,700
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 225,719
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 225,719
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 133
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 133
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -212,785
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 31,391
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -244,176
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,111
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,008
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 20,000
9. Liabilities from social fund (472) 8
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,103
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,721
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,721
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,300
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 29,272
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 29,269
III. Revenues from sale of services (602, 606) 23,463
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 306
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,992
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 17,620
D. Services (účtová group of 51) 429
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,686
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,260
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 426
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 122
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 486
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 486
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,646
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,277
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,414
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 687
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 687
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -684
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,593
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,633
Date of updating data: 23.06.2016
Date of updating data: 23.06.2016
 • PIN :17310130 TIN: 2020291075 VAT number: SK2020291075
 • Registered seat: TO - KYO, Obchodná 27, 81106, Bratislava
 • Date create: 09 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 24.10.2007
  Róbert Reichman Wien 1020 Rakúska republika 31.03.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Boris Schigunov 8 830 € (3.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  Tamara Reichman 97 480 € (43.2%) Wien 1020 Rakúska republika
  Róbert Reichman 119 410 € (52.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.06.2016Noví spoločníci:
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Tamara Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 24.10.2007
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2016
   24.10.2007Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   záložňa
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   TO - KYO, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika