Create Invoice

Združenie Maxus Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Združenie Maxus Bratislava
Status Destroyed
PIN 17310202
Date create 29 March 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Združenie Maxus Bratislava
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310202
 • Registered seat: Združenie Maxus Bratislava, Bratislava
 • Date create: 29 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Združenie Maxus Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   účelom združenia je v rámci spolupráce USA
   ČSFR vyhľadávať, ťažiť a obchodovať s ropou a zemným plynom
   1/ Základný predmet činnosti je vyhľadávanie, prieskum, otvárka, ťažba a úprava ropy a zemného plynu.
   2/ Obchod s ropou a zemným plynom (kúpa, predaj a distribúcia ropy a zemného plynu), výroba všetkých výrobkov z ropy sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie iných právnických osôb vo všetkých činnostiach uvedených v tomto článku vrátane súvisiacich činností.
   3/ Zahraničnoobchodná činnosť a zahraničnohospodárske služby (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Maxus Slovakia, Inc. North Harwood Street 717 Dallas 725 01 USA
   Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu, š.p. Votrubova 11/a Bratislava 825 05
   29.03.1991Nové obchodné meno:
   Združenie Maxus Bratislava
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   účelom združenia je v rámci spolupráce USA
   ČSFR vyhľadávať, ťažiť a obchodovať s ropou a zemným plynom
   1/ Základný predmet činnosti je vyhľadávanie, prieskum, otvárka, ťažba a úprava ropy a zemného plynu.
   2/ Obchod s ropou a zemným plynom (kúpa, predaj a distribúcia ropy a zemného plynu), výroba všetkých výrobkov z ropy sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie iných právnických osôb vo všetkých činnostiach uvedených v tomto článku vrátane súvisiacich činností.
   3/ Zahraničnoobchodná činnosť a zahraničnohospodárske služby (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Maxus Slovakia, Inc. North Harwood Street 717 Dallas 725 01 USA
   Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu, š.p. Votrubova 11/a Bratislava 825 05