Create Invoice

VUIS - Vodovody a kanalizácie - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VUIS - Vodovody a kanalizácie
PIN 17310211
TIN 2020311975
VAT number SK2020311975
Date create 15 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VUIS - Vodovody a kanalizácie
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 165 077 €
Profit 41 681 €
Capital 213 854 €
Own capital 31 476 €
Contact Information
Email vuis-vak@ba.psg.sk
Phone(s) 0903194358, 0903587710, 0254771315
Fax(es) 0254793794
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 176,104
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 173,406
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 836
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,674
4. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 20,576
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,817
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,037
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 271,778
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,938
A.I. Capital r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 16,597
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,681
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,840
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 141,096
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 70,044
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,328
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,998
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,132
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,586
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 165,077
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 164,997
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 108,511
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,502
C. Services (účtová group of 51) 31,822
D. Personal expenses (účtová group of 52) 28,350
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,024
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 10,186
H. Allowance for bad debts (+/- 547) -59
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 56,566
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 107,673
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 4
X. Interest income (662) 4
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 2,184
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,184
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,180
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,386
P. Income tax expense (591, 595) 12,705
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310211 TIN: 2020311975 VAT number: SK2020311975
 • Registered seat: VUIS - Vodovody a kanalizácie, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Date create: 15 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Pašek konateľ Molecova 7 Bratislava 31.03.1991
  Ing. Robert Pašek konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 05.01.1996
  Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ján Pašek 15 601 € (94%) Molecova 7 Bratislava
  Ing. Robert Pašek 996 € (6%) Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   03.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   16.02.2012Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   15.02.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   18.01.2012Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Pašeková Vajnorská 7 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Pašek Opavská 26/A/10229 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Vajnorská 7 Chorvátsky Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek - konateľ Molecova 7 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1991
   Ing. Robert Pašek - konateľ Vajnorská 7 Chorvátsky Grob Vznik funkcie: 05.01.1996
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti akreditovaného skúšobného laboratória podľa predmetu akreditácie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia o akreditácii vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou
   vykonávanie činností súvisiacich s osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a verejných prác SR v zmysle ustanovení zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v rozsahu špecifikovanom v prílohe k osvedčeniu o autorizácii
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   19.06.1996Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj v oblasti vodovodov a kanalizácií
   vykonávanie vzorových stavebno-montážnych prác
   konzultačná činnosť a spracovanie štúdií v oblasti vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   prenájom stroajov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   18.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   22.03.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Pašek Molecova 7 Bratislava
   Ing. Robert Pašek Plzenská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   29.11.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a odstavných plôch pre motorové vozi- dlá
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   skúšanie potrubných systémov a nádrží
   xerografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   06.05.1993Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu vývoja na úseku vodovodov a kanali- zácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekoštrukciách vodovodov a kanalizácií
   spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií
   statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti
   riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   05.05.1993Zrušené sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1991Nové obchodné meno:
   VUIS - Vodovody a kanalizácie spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie a dodávanie prác v oblasti výskumu a vývoja na úseku vodovodov a kanalizácií pre tuzemských i zahraničných odberateľov najmä:
   vyhľadávací a aplikovaný výskum
   vývoj výrobkov a technológií
   laboratórne a terénne skúšky a merania
   technická pomoc a technický dozor náročných stavieb
   normalizácia a typizácia
   poradenská služba
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   Vykonávanie a dodávanie vzorových stavebnomontážnych prác s uplatnením progresívnych výrobkov a technológií pri výstavbe a rekonštrukciách vodovodov a kanalizácií.
   Spracovávanie rozvojových a iných štúdií na úseku vodovodov a kanalizácií. Statické posudzovanie stavebných dielcov, konštrukcií a objektov.
   Vykonávanie iných hospodárskych inností súvisiacich s obchodovaním a podnikaním s majetkom spoločnosti.
   Riešenie vedecko-technických projektov na úseku vodovodov a kanalizácií.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Gajdošík Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Ján Pašek Komsomolská 7 Bratislava
   Doc. JUDr. Milan Šimovič , CSc. Fr. Kráľa 18 Bratislava
   Ing. Jozef Valigurský Hnilecká 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia