Create Invoice

CORVEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CORVEX
Status Destroyed
PIN 17310521
TIN 2020782830
Date create 17 May 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CORVEX
Košická 37, P.O.BOX 44
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310521 TIN: 2020782830
 • Registered seat: CORVEX, Košická 37, P.O.BOX 44, 82108, Bratislava
 • Date create: 17 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.04.2013Zrušené obchodné meno:
   CORVEX, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Košická 37, P.O.BOX 44 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizovanie vzdelávacích aktivít a rekvalifikačných kurzov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Bystrík Berthoty - viceprezident Nové Prúdy 14 Trenčín
   Štefan Kráľ - prezident 329 Poruba
   Ing. Bystrík Mucha - člen 427 Liptovská Teplička
   03.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Brhel - člen Tematínska 4 Bratislava
   15.10.1992Nové sidlo:
   Košická 37, P.O.BOX 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizovanie vzdelávacích aktivít a rekvalifikačných kurzov
   Nový štatutárny orgán:
   Bystrík Berthoty - viceprezident Nové Prúdy 14 Trenčín
   Štefan Kráľ - prezident 329 Poruba
   Ing. Bystrík Mucha - člen 427 Liptovská Teplička
   14.10.1992Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu vymedzeného predmetu činnosti
   vydávateľská a nakladateľská činnosť /periodická a neperiodická tlač, najmä vydávanie skrípt, študijných pomôcok a textov odborných publikácií, dokumentačného materiálu a iných tlačovín/
   vzdelávacia činnosť /organizovanie odborných seminárov a prednášok pre hospodársku prax, usporadúvanie konferencií a rozvoj príbuzných foriem výchovnovzdelávacej činnosti/
   rozvoj a poskytovanie informačných služieb v oblasti ekonomických vzťahov, zriaďovanie informačných systémov s použitím výpočtovej techniky a komercionalizácie týchto systémov
   obchodná činnosť
   rozvoj služieb v oblasti verejného stravovania a predaja spotrebného tovaru
   doplnkové služby pre vysoké a stredné školy a ich zariadenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Michal Baránik , CSc. - člen Levárska 1 Bratislava
   Bystrík Berthoty Nové Prúdy 14 Trenčín
   Štefan Kráľ 329 Poruba
   Prof.Ing. Mikuláš Sedlák , CSc. - predseda Gorkého 1 Bratislava
   17.05.1991Nové obchodné meno:
   CORVEX, a. s.
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu vymedzeného predmetu činnosti
   vydávateľská a nakladateľská činnosť /periodická a neperiodická tlač, najmä vydávanie skrípt, študijných pomôcok a textov odborných publikácií, dokumentačného materiálu a iných tlačovín/
   vzdelávacia činnosť /organizovanie odborných seminárov a prednášok pre hospodársku prax, usporadúvanie konferencií a rozvoj príbuzných foriem výchovnovzdelávacej činnosti/
   rozvoj a poskytovanie informačných služieb v oblasti ekonomických vzťahov, zriaďovanie informačných systémov s použitím výpočtovej techniky a komercionalizácie týchto systémov
   obchodná činnosť
   rozvoj služieb v oblasti verejného stravovania a predaja spotrebného tovaru
   doplnkové služby pre vysoké a stredné školy a ich zariadenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Prof. Ing. Michal Baránik , CSc. - člen Levárska 1 Bratislava
   Bystrík Berthoty Nové Prúdy 14 Trenčín
   Ing. Jozef Brhel - člen Tematínska 4 Bratislava
   Štefan Kráľ 329 Poruba
   Prof.Ing. Mikuláš Sedlák , CSc. - predseda Gorkého 1 Bratislava