Create Invoice

EKOCENTER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKOCENTER
PIN 17310709
TIN 2020939030
VAT number SK2020939030
Date create 18 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EKOCENTER
Prístavná 10
82109
Bratislava
Contact Information
Email k.mikolasova@gmail.com
Phone(s) +421253416108
Mobile phone(s) +421905139962, +421948207848
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310709 TIN: 2020939030 VAT number: SK2020939030
 • Registered seat: EKOCENTER, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Date create: 18 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava 18.04.1991
  Katarína Mikolášová Blumentálska 26 Bratislava 12.02.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Oldrich Mikoláš 6 640 € (50%) Blumentálska 26 Bratislava
  Katarína Mikolášová 6 640 € (50%) Blumentálska 26 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.2007Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   30.03.2007Zrušené sidlo:
   Prístavná 100 Bratislava 821 09
   17.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava Vznik funkcie: 18.04.1991
   Katarína Mikolášová Blumentálska 26 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1997
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava
   Katarína Mikolášová Blumentálska 26 Bratislava
   30.04.1999Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   nákladná cestná doprava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   EKOCENTER spol. s r.o.,
   Nové sidlo:
   Prístavná 100 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie jazdeckej školy
   údržba verejnej zelene
   čistiace práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Katarína Mikolášová Blumentálska 26 Bratislava
   Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oldrich Mikoláš Blumentálska 26 Bratislava
   Katarína Mikolášová Blumentálska 26 Bratislava
   18.08.1997Zrušené obchodné meno:
   EKOCENTER spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Májova 21, Areál T.J. Slávia SVŠT Bratislava 852 26
   Zrušeny predmety činnosti:
   zameraný na vykonávanie ekologických prác pozostávajúcich zo zabezpečovania tvorby a ocharny živnotného prostredia
   budovanie, kosenie a oživovanie trávnatých plôch
   likvidovanie ruderálnych porastov /buriny/
   likvidovanie nežiadúcich a vyschnutých porastov
   výsadba a dosadba okrasnej zelene, živých plotov
   čistenie umývanie a zametanie verejných a neverejných komunikácií a priestranstiev
   zabezpečenie zimnej údržby a spojazdnenosti komunikácií a verejných priestranstiev
   zabezpečenie zimnej pohotovosti pre likvidáciu kalamitných situácií na verejných komunikáciách
   realizovanie kontajnerovej prepravy odpadov a sústreďovanie odpadu a smetia
   zakladanie a budovanie nových zelených a parkových plôch
   zakladanie a budovanie spevnených plôch a plôch na parkovanie áut, všetkých kategórií v mestských i mimomestských aglomeráciách, ako aj realizácia veľkoplošných i maloplošných terénnych úprav verejných priestranstiev a iné práce budovania zdravého životného a prírodného prostredia
   chov koní
   nákup a predaj koní
   prevádzka jazdeckej školy
   výcvik koní a jazdcov
   Zrušeny spoločníci:
   František Kováč Jahodová 13 Bratislava
   Oldrich Mikoláš Szabóova 26 Bratislava
   Katarína Mikolášová Szabóova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové predmety činnosti:
   chov koní
   nákup a predaj koní
   prevádzka jazdeckej školy
   výcvik koní a jazdcov
   18.04.1991Nové obchodné meno:
   EKOCENTER spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Májova 21, Areál T.J. Slávia SVŠT Bratislava 852 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zameraný na vykonávanie ekologických prác pozostávajúcich zo zabezpečovania tvorby a ocharny živnotného prostredia
   budovanie, kosenie a oživovanie trávnatých plôch
   likvidovanie ruderálnych porastov /buriny/
   likvidovanie nežiadúcich a vyschnutých porastov
   výsadba a dosadba okrasnej zelene, živých plotov
   čistenie umývanie a zametanie verejných a neverejných komunikácií a priestranstiev
   zabezpečenie zimnej údržby a spojazdnenosti komunikácií a verejných priestranstiev
   zabezpečenie zimnej pohotovosti pre likvidáciu kalamitných situácií na verejných komunikáciách
   realizovanie kontajnerovej prepravy odpadov a sústreďovanie odpadu a smetia
   zakladanie a budovanie nových zelených a parkových plôch
   zakladanie a budovanie spevnených plôch a plôch na parkovanie áut, všetkých kategórií v mestských i mimomestských aglomeráciách, ako aj realizácia veľkoplošných i maloplošných terénnych úprav verejných priestranstiev a iné práce budovania zdravého životného a prírodného prostredia
   Noví spoločníci:
   František Kováč Jahodová 13 Bratislava
   Oldrich Mikoláš Szabóova 26 Bratislava
   Katarína Mikolášová Szabóova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia