Create Invoice

ČAKOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ČAKOS
PIN 17310792
TIN 2020334932
VAT number SK2020334932
Date create 11 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ČAKOS
Černockého 6
83153
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 104 796 €
Profit -42 266 €
Capital 631 190 €
Own capital 72 928 €
Contact Information
Email doprava.cakos@mikrovlnka.sk
Phone(s) +421244680035, +421244873508
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 414,033
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 179,942
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 179,942
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 79
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 179,863
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 225,408
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,452
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,120
4. Animals (124) - /195/ 332
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,416
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 3,416
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,416
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 176,496
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 169,434
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,434
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,062
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 43,044
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,363
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 25,681
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,683
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,683
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 414,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,662
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,217
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,217
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 65,071
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 65,071
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,266
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,371
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 94,429
9. Liabilities from social fund (472) 2,213
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 92,216
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 285,652
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 12,740
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,740
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,824
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,413
7. Liabilities from social insurance (336) 4,039
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,942
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83,694
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,290
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,104,798
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,104,796
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,068,473
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,323
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,132,727
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 452,286
D. Services (účtová group of 51) 327,724
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 140,362
E.1. Wages and salaries (521, 522) 102,278
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 36,016
4. Social expenses (527, 528) 2,068
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 21,625
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 145,852
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 145,852
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 12,584
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,294
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,931
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,463
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,457
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 11,030
2. Other expense (562A) 11,030
O. Exchange rate losses (563) 83
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 344
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,455
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,386
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,266
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17310792 TIN: 2020334932 VAT number: SK2020334932
 • Registered seat: ČAKOS, Černockého 6, 83153, Bratislava
 • Date create: 11 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05 27.11.1998
  Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03 27.11.1998
  Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01 27.11.1998
  Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01 23.07.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jozef Kovár 1 660 € (25%) Kadnárova 47 Bratislava 831 05
  Daniela Čaplová 1 660 € (25%) Vajnorská 42 Bratislava 831 03
  Stanislav Kovár 1 660 € (25%) Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
  Rudolf Kovár 1 660 € (25%) Tupolevova 2 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.07.2009Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   22.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   31.03.2003Nové sidlo:
   Černockého 6 Bratislava 831 53
   Nové predmety činnosti:
   špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   30.03.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   27.11.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   13.10.1993Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   12.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
   Maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2.
   Dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému ogánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel.
   Dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2.
   Koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok.
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny.
   28.01.1993Nové predmety činnosti:
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
   Maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2.
   Dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému ogánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel.
   Dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2.
   Koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok.
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny.
   Noví spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   27.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie cestnjej nákladnej dopravy pre cudzie
   opravy a údržba cestných vozidiel
   vykonávanie stavebných prác
   nákup a predaj ovocia a zeleniny a iných potravinárskych výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Togliattiho 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.04.1991Nové obchodné meno:
   ČAKOS spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie cestnjej nákladnej dopravy pre cudzie
   opravy a údržba cestných vozidiel
   vykonávanie stavebných prác
   nákup a predaj ovocia a zeleniny a iných potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Togliattiho 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia