Create Invoice

C.I.S. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name C.I.S.
Status Destroyed
PIN 17310989
TIN 2020342038
Date create 17 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat C.I.S.
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :17310989 TIN: 2020342038
 • Registered seat: C.I.S., Brečtanova 1, 83314, Bratislava
 • Date create: 17 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.01.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vasiľ Kmiť Prievozská 41 Bratislava
   05.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľ- ností a tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku)
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie projektových a stavebných činností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vasiľ Kmiť Prievozská 41 Bratislava
   Oscar Lovelli E. Piscane 82 Palinuro Talianko dlhodobý pobyt na území SR : hotel Incheba, Bratislava, Viedenská cesta Bratislava
   04.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   obchod s počítačmi a príslušenstvom (hardware a software)
   obchod s nehnuteľnosťami, ich údržba, leasing a prenájom
   stavebná činnosť
   špedičná, zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť všestkého druhu, marketing a poradenská činnosť
   nájom, prenájom, leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí všetkého druhu
   obchod s akciami a cennými papiermi (broker)
   výpočtové stredisko a výpočtové služby všetkého druhu, informatika.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.1991Nové obchodné meno:
   C.I.S. spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   obchod s počítačmi a príslušenstvom (hardware a software)
   obchod s nehnuteľnosťami, ich údržba, leasing a prenájom
   stavebná činnosť
   špedičná, zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť všestkého druhu, marketing a poradenská činnosť
   nájom, prenájom, leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí všetkého druhu
   obchod s akciami a cennými papiermi (broker)
   výpočtové stredisko a výpočtové služby všetkého druhu, informatika.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vasiľ Kmiť Prievozská 41 Bratislava
   Oscar Lovelli E. Piscane 82 Palinuro Talianko
   Guido Rainone Uff. Castel San Giorgio Talianko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia