Create Invoice

BEST COMPANY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BEST COMPANY
PIN 17311063
TIN 2020360826
VAT number SK2020360826
Date create 19 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BEST COMPANY
Vinice 293
90021
Bratislava
Financial information
Sales and income 145 €
Profit -2 288 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 120,602
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 120,108
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 120,108
A.II.1. Land (031) - /092A/ 120,108
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 494
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 0
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 0
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 220
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 0
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 220
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 274
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 258
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 16
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 0
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 120,602
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -51,501
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 17,074
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 17,074
A.III. Other capital funds (413) 188
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 801
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 801
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -67,276
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 35,051
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -102,327
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,288
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,103
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 72
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 72
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 172,031
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,606
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,606
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 167,465
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 0
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 145
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,452
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,405
D. Services (účtová group of 51) 1
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 0
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 46
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,307
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,406
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 0
XII. Foreign exchange gains (663) 41
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 0
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 62
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -21
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,328
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,288
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311063 TIN: 2020360826 VAT number: SK2020360826
 • Registered seat: BEST COMPANY, Vinice 293, 90021, Bratislava
 • Date create: 19 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Štefan Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 18.03.2006
  Patrik Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 18.03.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Štefan Ondrovič 3 320 € (50%) Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
  Patrik Ondrovič 3 320 € (50%) Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská a reštauračná činnosť
   ubytovacie služby s poskytovaním pohostinskej služby
   sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   01.04.2006Nové obchodné meno:
   BEST COMPANY, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
   Štefan Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 18.03.2006
   Patrik Ondrovič Gen. Svobodu 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 18.03.2006
   31.03.2006Zrušené obchodné meno:
   REMTECH, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   05.05.1994Nové sidlo:
   Vinice 293 Svätý Jur 900 21
   04.05.1994Zrušené sidlo:
   Junácka 6 Bratislava
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ondrovič ul. gen.L. Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj remeselníckej a stavebnej techniky a techniky do domácnosti
   obchod s remeselníckou a stavebnou technikou a technikou do domácnosti
   sprostredkovateľská a špedičná činnosť
   všetka činnosť, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom podnikania, zriaďovanie pobočiek a účasť na iných podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania.
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN
   19.04.1991Nové obchodné meno:
   REMTECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj remeselníckej a stavebnej techniky a techniky do domácnosti
   obchod s remeselníckou a stavebnou technikou a technikou do domácnosti
   sprostredkovateľská a špedičná činnosť
   všetka činnosť, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom podnikania, zriaďovanie pobočiek a účasť na iných podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania.
   Noví spoločníci:
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič ul. gen. L. Svobodu 19 Pezinok
   Miroslav Ondrovič Waldweg 54 Rüsselsheim 6090 SRN