Create Invoice

R.A.C. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name R.A.C.
Status Destroyed
PIN 17311152
Date create 19 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat R.A.C.
Laurinská 14
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311152
 • Registered seat: R.A.C., Laurinská 14, 81101, Bratislava
 • Date create: 19 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.02.2006Zrušené obchodné meno:
   R.A.C. spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 14 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   realitná kancelária
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a vydavateľská činnosť
   organizácia a zabezpečovanie výuky cudzích jazykov
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Alphonsus Kelly 8 Albert Court road London Veľká Británia
   Rudolf Y.Mosný 1203 River Road Edgewater N.J. 070 20 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   01.10.1993Nové obchodné meno:
   R.A.C. spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.09.1993Zrušené obchodné meno:
   R.A.C. spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1993Nové sidlo:
   Laurinská 14 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   realitná kancelária
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a vydavateľská činnosť
   organizácia a zabezpečovanie výuky cudzích jazykov
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   29.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť HSV, PSV so zameraním na rekonštrukciu historických objektov a výstavbu nových objektov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   kúpa, predaj, prenájom a nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   konštrukcia, výroba zariadení so zameraním na elektrické osvetľo vacie zariadenia
   prevádzkovanie reštauračných a hotelových služieb a zariadení
   reklamná a vydavateľská činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie výuky všetkých jazykov
   konzultačná, poradenská, marketingová a sprostredkovateľská činnosť k celému predmetu činnosti
   účasť na iných spoločnostiach a podnikaniach preberanie obchodného vedenia a zastupovania právnych subjektov
   19.04.1991Nové obchodné meno:
   R.A.C. spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť HSV, PSV so zameraním na rekonštrukciu historických objektov a výstavbu nových objektov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   kúpa, predaj, prenájom a nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   konštrukcia, výroba zariadení so zameraním na elektrické osvetľo vacie zariadenia
   prevádzkovanie reštauračných a hotelových služieb a zariadení
   reklamná a vydavateľská činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie výuky všetkých jazykov
   konzultačná, poradenská, marketingová a sprostredkovateľská činnosť k celému predmetu činnosti
   účasť na iných spoločnostiach a podnikaniach preberanie obchodného vedenia a zastupovania právnych subjektov
   Noví spoločníci:
   Alphonsus Kelly 8 Albert Court road London Veľká Británia
   Rudolf Y.Mosný 1203 River Road Edgewater N.J. 070 20 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia