Create Invoice

GOLD - TEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GOLD - TEX
Status Destroyed
PIN 17311314
Date create 25 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GOLD - TEX
Blagoevova 14
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311314
 • Registered seat: GOLD - TEX, Blagoevova 14, Bratislava
 • Date create: 25 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.01.2008Zrušené obchodné meno:
   GOLD - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným (v skratke GOLD-TEX spol. s r.o.)
   Zrušené sidlo:
   Blagoevova 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod so zlatom a inými drahými kovmi a drahými kameňmi, obchod so šperkami z drahých kovov a kameňov, dovoz šperkov z drahých kovov a kameňov do ČSFR
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane adjustácie výrobkov v oblasti priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (obchod s priemyselným a potravinárskym tovarom), chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác a služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárenskej, automobilovej a elektrotechnickej výroby
   nákup a predaj čerstvého ovocia a zeleniny, zemiakov, rezaných a črepníkových kvetín
   obchodná činnosť so semenami, sadivami, škôlkárskym materiálom, ovocnými a okrasnými drevinami, poľnohospodárskymi a záhradkárskymi potrebami
   nákup a predaj lesných plodov, produktov lesa, živých slimákov vrátane zabezpečenia výroby obalov
   marketing, prieskum trhu, propagácia a reklama vrátane zabezpečenia tlačiarenských a polygrafických prác
   poradenská činnosť v oblasti finančno-ekonomickej, obchodnej, technicko-technologickej a managmentu
   dodávky tovaru a prác súvisiacich s aplikáciou predmetov a prostriedkov výpočtovej techniky
   zastupovanie zahraničných firiem
   kamiónová doprava, špedičná činnosť, obchod s textilom
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Andrej Sinicyn Dulovo nám. 7 Bratislava
   Karabacakoglu Recep Hakan Poltenberg 96 Budapešť Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.04.1991Nové obchodné meno:
   GOLD - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným (v skratke GOLD-TEX spol. s r.o.)
   Nové sidlo:
   Blagoevova 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod so zlatom a inými drahými kovmi a drahými kameňmi, obchod so šperkami z drahých kovov a kameňov, dovoz šperkov z drahých kovov a kameňov do ČSFR
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane adjustácie výrobkov v oblasti priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (obchod s priemyselným a potravinárskym tovarom), chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác a služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárenskej, automobilovej a elektrotechnickej výroby
   nákup a predaj čerstvého ovocia a zeleniny, zemiakov, rezaných a črepníkových kvetín
   obchodná činnosť so semenami, sadivami, škôlkárskym materiálom, ovocnými a okrasnými drevinami, poľnohospodárskymi a záhradkárskymi potrebami
   nákup a predaj lesných plodov, produktov lesa, živých slimákov vrátane zabezpečenia výroby obalov
   marketing, prieskum trhu, propagácia a reklama vrátane zabezpečenia tlačiarenských a polygrafických prác
   poradenská činnosť v oblasti finančno-ekonomickej, obchodnej, technicko-technologickej a managmentu
   dodávky tovaru a prác súvisiacich s aplikáciou predmetov a prostriedkov výpočtovej techniky
   zastupovanie zahraničných firiem
   kamiónová doprava, špedičná činnosť, obchod s textilom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Andrej Sinicyn Dulovo nám. 7 Bratislava
   Karabacakoglu Recep Hakan Poltenberg 96 Budapešť Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia