Create Invoice

KASOT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KASOT
Status Destroyed
PIN 17311373
TIN 2020849171
Date create 29 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KASOT
Hontianska 7
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311373 TIN: 2020849171
 • Registered seat: KASOT, Hontianska 7, 82109, Bratislava
 • Date create: 29 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.08.2009Zrušené obchodné meno:
   KASOT spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hontianska 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť najmä v oblasti potravinárskeho, spotrebného a priemyselného tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb
   nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov, kvetov a lesných plodín a poskytovanie súvisiacich služieb
   nákup a predaj polotovarov, chemikálií a surovín pre potreby poľnohospodárskej výroby, vrátane poľnohospodárskej techniky a poskytovanie súvisiacich služieb
   nákup a predaj výrobkov a zariadení pre potreby maloobchodnej činnosti, skladového hospodárstva, prepravy a manipulácie s materiálom a poskytovanie súvisiacich služieb
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu uvedeného predmetu podnikania okrem vývozu a dovozu vecí na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   výroba surového oleja a tukov
   výroba rafinovaného oleja a tukov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuš Mikula Limbová 412/18 Limbach
   KASOT - INVEST a.s. IČO: 35 706 228 Hontianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Vladimír Štefanov Adlera 9 Bratislava
   Andrej Puček nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   Miroslav Štefanov Kollárovo nám. 20 Bratislava
   Ing. Bohuš Mikula Limbová 412/18 Limbach
   03.07.2000Noví spoločníci:
   KASOT - INVEST a.s. IČO: 35 706 228 Hontianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuš Mikula Limbová 412/18 Limbach
   02.07.2000Zrušeny spoločníci:
   KASOT - INVEST a.s. IČO: 35 706 228 Hontianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuš Mikula Na Revíne 19 Bratislava
   Ing. Andrej Smolka Záhradnícka 52 Bratislava
   18.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuš Mikula Limbová 412/18 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuš Mikula Na Revíne 19 Bratislava
   17.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Soták nábr.arm. gen. Ludvika Svobodu 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Soták nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   08.01.1998Nové predmety činnosti:
   výroba surového oleja a tukov
   výroba rafinovaného oleja a tukov
   06.02.1997Noví spoločníci:
   KASOT - INVEST a.s. IČO: 35 706 228 Hontianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Soták nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   PhDr. Vladimír Štefanov Adlera 9 Bratislava
   Andrej Puček nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   Miroslav Štefanov Kollárovo nám. 20 Bratislava
   05.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Puček nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   Ing. Štefan Soták nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   Miroslav Štefanov Kollárovo nám. 20 Bratislava
   PhDr. Vladimír Štefanov K. Adlera 9 Bratislava
   15.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Smolka Záhradnícka 52 Bratislava
   22.05.1995Nové sidlo:
   Hontianska 7 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť najmä v oblasti potravinárskeho, spotrebného a priemyselného tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb
   nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov, kvetov a lesných plodín a poskytovanie súvisiacich služieb
   nákup a predaj polotovarov, chemikálií a surovín pre potreby poľnohospodárskej výroby, vrátane poľnohospodárskej techniky a poskytovanie súvisiacich služieb
   nákup a predaj výrobkov a zariadení pre potreby maloobchodnej činnosti, skladového hospodárstva, prepravy a manipulácie s materiálom a poskytovanie súvisiacich služieb
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu uvedeného predmetu podnikania okrem vývozu a dovozu vecí na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Soták nábr.arm. gen. Ludvika Svobodu 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Štefanov Kollárovo nám. 20 Bratislava
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   nábr.arm.gen.Ludvíka Svobodu 28 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ veľkoobchodná a maloobchodná činnosť najmä v oblasti potravinárskeho, spotrebného a priemyselného tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb
   b/ nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov, kvetov a lesných plodín a poskytovanie súvisiacich služieb
   c/ nákup a predaj polotovarov, chemikálií a surovín pre potreby poľnohospodárskej výroby, vrátane poľnohospodárskej techniky a poskytovanie súvisiacich služieb
   d/ nákup a predaj výrobkov a zariadení pre potreby maloobchodnej činnosti, skladového hospodárstva, prepravy a manipulácie s materiálom a poskytovanie súvisiacich služieb
   f/ kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   g/ sprostredkovateľská a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu uvedeného predmetu podnikania okrem vývozu a dovozu vecí na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Soták nábr.arm. gen. Ludvika Svobodu 28 Bratislava
   14.06.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrej Puček nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   Ing. Štefan Soták nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava
   PhDr. Vladimír Štefanov K. Adlera 9 Bratislava
   13.06.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Soták - Konateľ
   25.02.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Soták - Konateľ
   24.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   e/ drobná výroba potravinárskych, spotrebných a priemyselných tovarov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.04.1991Nové obchodné meno:
   KASOT spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   nábr.arm.gen.Ludvíka Svobodu 28 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ veľkoobchodná a maloobchodná činnosť najmä v oblasti potravinárskeho, spotrebného a priemyselného tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb
   b/ nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a výrobkov, kvetov a lesných plodín a poskytovanie súvisiacich služieb
   c/ nákup a predaj polotovarov, chemikálií a surovín pre potreby poľnohospodárskej výroby, vrátane poľnohospodárskej techniky a poskytovanie súvisiacich služieb
   d/ nákup a predaj výrobkov a zariadení pre potreby maloobchodnej činnosti, skladového hospodárstva, prepravy a manipulácie s materiálom a poskytovanie súvisiacich služieb
   e/ drobná výroba potravinárskych, spotrebných a priemyselných tovarov
   f/ kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   g/ sprostredkovateľská a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu uvedeného predmetu podnikania okrem vývozu a dovozu vecí na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Soták nábr.arm. gen. Ludvika Svobodu 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia