Create Invoice

KEKO TRADING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KEKO TRADING
PIN 17311454
TIN 2020302130
VAT number SK2020302130
Date create 12 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KEKO TRADING
Pasienková 2E
82106
Bratislava
Financial information
Sales and income 691 113 €
Profit -5 049 €
Capital 663 402 €
Own capital 85 244 €
Contact Information
Fax(es) 0253411406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 610,647
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 264,866
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 264,866
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 236,368
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 28,498
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,472
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 77,877
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,507
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 370
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 565
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 33
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 532
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 162,756
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 162,756
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162,756
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 101,274
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,257
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 97,017
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,309
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 2,801
4. Accrued income short-term (385A) 508
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 610,647
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,195
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,319
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 41,092
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 73,915
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -32,823
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,049
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 530,452
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 93,856
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 435,738
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 44,749
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,749
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,021
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,753
7. Liabilities from social insurance (336) 2,447
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,317
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,451
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 858
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 858
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 675,946
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 691,113
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 675,262
III. Revenues from sale of services (602, 606) 676
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,175
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 660,936
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 486,013
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 16,773
D. Services (účtová group of 51) 45,608
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 74,226
E.1. Wages and salaries (521, 522) 53,519
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 17,925
4. Social expenses (527, 528) 2,782
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,337
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,850
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,850
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,323
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,806
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,177
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,544
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 187
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
XII. Foreign exchange gains (663) 179
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,410
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 34,369
2. Other expense (562A) 34,369
O. Exchange rate losses (563) 281
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 760
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,223
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,046
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311454 TIN: 2020302130 VAT number: SK2020302130
 • Registered seat: KEKO TRADING, Pasienková 2E, 82106, Bratislava
 • Date create: 12 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 12.04.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vladislav Kekelik 6 639 € (100%) Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.02.2010Nové sidlo:
   Pasienková 2E Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.04.1991
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   17.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   16.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   marketing a reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   KEKO TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično - obchodná činnosť a zahranično- - hospodárske služby, s výnimkou tých činností a služieb, ktoré podliehajú povoľovaciemu a licenčnému konaniu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v nasledovných oblastiach: - sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná, poradenská, nákupná a predajná činnosť, - marketing, propagácia, inzercia
   Noví spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia