Create Invoice

KEMTAS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KEMTAS
PIN 17311489
TIN 2020312261
VAT number SK2020312261
Date create 14 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KEMTAS
Studená 3
82634
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 826 €
Profit -1 911 €
Capital 2 438 €
Own capital 1 676 €
Contact Information
Phone(s) 0244453495, 0249228582
Mobile phone(s) +421903705537
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,180
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 936
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 31
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 905
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 19
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 886
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 244
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 244
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -235
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -5,627
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,098
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -9,725
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,911
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,415
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 155
9. Liabilities from social fund (472) 155
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,260
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 145
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,826
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,826
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,825
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,161
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,266
D. Services (účtová group of 51) 3,671
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 224
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -335
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -112
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 616
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 616
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -616
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -951
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311489 TIN: 2020312261 VAT number: SK2020312261
 • Registered seat: KEMTAS, Studená 3, 82634, Bratislava
 • Date create: 14 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 15.07.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Richard Pagáč 6 639 € (100%) Royova 25 Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.07.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Puškínova 6 Bratislava
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   10.12.1993Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 826 34
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Puškínova 6 Bratislava
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   09.12.1993Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Sándor Augusztínyi Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Sándor Augusztínyi
   Ing. Richard Pagáč
   10.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie špeciálnych stavebno-izolačných prác v pozemnom a inžinierskom staviteľstve, vrátane sprostredkovania dodávok doplnkových stavebných prvkov
   dovoz a vývoz stavebných prvkov súvisiacich so sprostredkovateľskou činnosťou
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Sándor Augusztínyi Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Sándor Augusztínyi
   Ing. Richard Pagáč
   09.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti technológie výroby, opráv a rekonštrukcií plochých striech
   b/ vypracovanie sanačných projektov pre vykonávanie opráv a rekonštrukcií plochých striech
   c/ vypracovanie projektov a strešných plastov pre novovybudované objekty
   d/ vykonávanie stavebno-montážnych prác, spojených so zhotovením strešných plastov na nových a rekonštruovaných objektov
   e/ vykonávanie údržby a opráv strešných plastov a konštrukčných častí stavebných objektov
   f/ zámočnícka výroba a oprava častí budov a zariadení
   g/ obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania, najmä obchod s materiálom, výrobkami, strojárensko-zámočníckymi výrobkami
   h/ špedičná činnosť všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard PAGÁČ Royová 25 Bratislava
   Sándor AUGUSZTÍNYI Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Lászlo GAZDA Lengyel u. 30 Nyiredyháza Maďarská republika
   András PETHÖ Gábor Béla 25 Nyiredyháza Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.05.1991Nové obchodné meno:
   KEMTAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti technológie výroby, opráv a rekonštrukcií plochých striech
   b/ vypracovanie sanačných projektov pre vykonávanie opráv a rekonštrukcií plochých striech
   c/ vypracovanie projektov a strešných plastov pre novovybudované objekty
   d/ vykonávanie stavebno-montážnych prác, spojených so zhotovením strešných plastov na nových a rekonštruovaných objektov
   e/ vykonávanie údržby a opráv strešných plastov a konštrukčných častí stavebných objektov
   f/ zámočnícka výroba a oprava častí budov a zariadení
   g/ obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania, najmä obchod s materiálom, výrobkami, strojárensko-zámočníckymi výrobkami
   h/ špedičná činnosť všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard PAGÁČ Royová 25 Bratislava
   Sándor AUGUSZTÍNYI Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Lászlo GAZDA Lengyel u. 30 Nyiredyháza Maďarská republika
   András PETHÖ Gábor Béla 25 Nyiredyháza Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia