Create Invoice

COMED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COMED
Status Destroyed
PIN 17311594
Date create 19 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat COMED
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311594
 • Registered seat: COMED, Bratislava
 • Date create: 19 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.10.1998Zrušené obchodné meno:
   COMED, spol. s r.o. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   marketing a ochodná činnosť v oblasti zdravotníckej a výpočtovej techniky
   poskytovanie software
   organizovanie školení, seminárov, poradenstvo, propagácia zdravotníckych technológií a systémov
   kompletizácia a montáž počítačových systémov v zdravotníctve
   prevádzkovanie diagnostického preventívneho centra vrátane jeho postupného doplňovania a úprav (v súlade s povolením MZ SR)
   Zrušeny spoločníci:
   DIALOG a.s. Dlouhá 13 Praha 111 21 Česká republika
   Ústav merania SAV Bratislava
   CHIRANA a.s. Stará Turá
   Ing. Ivor Horský , CSc. Špitálska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   12.01.1995Nové obchodné meno:
   COMED, spol. s r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   11.01.1995Zrušené obchodné meno:
   COMED, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivor Horský , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   11.05.1993Nové predmety činnosti:
   marketing a ochodná činnosť v oblasti zdravotníckej a výpočtovej techniky
   poskytovanie software
   organizovanie školení, seminárov, poradenstvo, propagácia zdravotníckych technológií a systémov
   kompletizácia a montáž počítačových systémov v zdravotníctve
   prevádzkovanie diagnostického preventívneho centra vrátane jeho postupného doplňovania a úprav (v súlade s povolením MZ SR)
   Noví spoločníci:
   DIALOG a.s. Dlouhá 13 Praha 111 21 Česká republika
   Ústav merania SAV Bratislava
   Ing. Ivor Horský , CSc. Špitálska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivor Horský , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   10.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzka diagnostického preventívneho systému, včítane jeho postupného dopĺňania a úprav.
   Marketing, kompletizácia, dodávky a montáž diagnostických preventívnych systémov pre zákazníkov.
   Marketing a predaj vybraného sortimentu elektronickej zdravotníckej techniky špecializovaných počítačov a aplikovačného programového vybavenia, v spolupráci s tuzemskými a obchodnými organizáciami.
   Prevádzanie a propagácia elektronickej zdravotníckej techniky v rámci podnikania podniku, ako ja oboznamovania a zaškolovanie lekárov a zdratníckeho personálu na prácu s touto technikou.
   Vývoj a úpravy špecializovaného programového a technického vybavenia počítačov pre zdravotnícke účely.
   Zrušeny spoločníci:
   Ústav merania SAV Bratislava
   Výskumný ústav lekárskej bioniky Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1991Nové obchodné meno:
   COMED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzka diagnostického preventívneho systému, včítane jeho postupného dopĺňania a úprav.
   Marketing, kompletizácia, dodávky a montáž diagnostických preventívnych systémov pre zákazníkov.
   Marketing a predaj vybraného sortimentu elektronickej zdravotníckej techniky špecializovaných počítačov a aplikovačného programového vybavenia, v spolupráci s tuzemskými a obchodnými organizáciami.
   Prevádzanie a propagácia elektronickej zdravotníckej techniky v rámci podnikania podniku, ako ja oboznamovania a zaškolovanie lekárov a zdratníckeho personálu na prácu s touto technikou.
   Vývoj a úpravy špecializovaného programového a technického vybavenia počítačov pre zdravotnícke účely.
   Noví spoločníci:
   CHIRANA a.s. Stará Turá
   Ústav merania SAV Bratislava
   Výskumný ústav lekárskej bioniky Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia