Create Invoice

EKO Consult - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKO Consult
Status Destroyed
PIN 17311632
Date create 02 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EKO Consult
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311632
 • Registered seat: EKO Consult, Bratislava
 • Date create: 02 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.11.1994Zrušené obchodné meno:
   EKO Consult spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie finančného a mzdového účtovníctva pre tretie subjekty, dodávateľským spôsobom, za úplatu.
   2/ Uskutočňovanie ekonomického poradenstva všetkého druhu, najmä však poradenstva v oblasti zakladania a vedenia účtovnej evidencie, stanovovania a odvodu daní, zostavovania bilancií a overovanie účtov, poradenstva v oblasti cien
   3/ Konzultácie, rozbory, doporučenia, analýzy v oblasti tuzemských a zahraničných investícií, zakladania zahraničných afilácií a komerčných kancelárií v tuzemsku, v otázkach zahranično-obchodných operácií, spracovania zahraničných trhov.
   4/ Vyhodnocovanie efektívnosti podnikateľských činností a prognosticko-poradenská činnosť v oblasti obchodných, výrobných a podnikateľských aktivít.
   5/ Právne poradenstvo a konzultácie.
   6/ Dovoz, vývoz a obchod s tovarmi všetkého druhu, okrem komodít kde sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Prvá Chyzerovecká investičná spol. s r. o. Fazuľova 2 Bratislava
   A.T.A.G., spol. s.r.o. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   EKO Consult spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.10.1992Zrušené obchodné meno:
   EKO Consult, spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1992Noví spoločníci:
   Prvá Chyzerovecká investičná spol. s r. o. Fazuľova 2 Bratislava
   27.05.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Zlatňanský Fazuľová 2 Bratislava
   10.06.1991Nové obchodné meno:
   EKO Consult, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie finančného a mzdového účtovníctva pre tretie subjekty, dodávateľským spôsobom, za úplatu.
   2/ Uskutočňovanie ekonomického poradenstva všetkého druhu, najmä však poradenstva v oblasti zakladania a vedenia účtovnej evidencie, stanovovania a odvodu daní, zostavovania bilancií a overovanie účtov, poradenstva v oblasti cien
   3/ Konzultácie, rozbory, doporučenia, analýzy v oblasti tuzemských a zahraničných investícií, zakladania zahraničných afilácií a komerčných kancelárií v tuzemsku, v otázkach zahranično-obchodných operácií, spracovania zahraničných trhov.
   4/ Vyhodnocovanie efektívnosti podnikateľských činností a prognosticko-poradenská činnosť v oblasti obchodných, výrobných a podnikateľských aktivít.
   5/ Právne poradenstvo a konzultácie.
   6/ Dovoz, vývoz a obchod s tovarmi všetkého druhu, okrem komodít kde sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   A.T.A.G., spol. s.r.o. Bratislava
   Ing. Ľudovít Zlatňanský Fazuľová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia