Create Invoice

TRANSVISION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRANSVISION
Status Destroyed
PIN 17311764
TIN 2020880037
Date create 02 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TRANSVISION
90064
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311764 TIN: 2020880037
 • Registered seat: TRANSVISION, 90064, Bratislava
 • Date create: 02 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.08.2014Zrušené obchodné meno:
   TRANSVISION spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   248 Suchohrad 900 64
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   prenájom hnuteľných vecí
   vývoj výrobkov v oblasti elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   školiaca činnosť v oblasti elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na zákl. zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   NARIN a.s. IČO: 35 685 662 248 Suchohrad
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ondrej Zsiros Haydnova 23 Bratislava 811 02
   17.10.2001Nové sidlo:
   248 Suchohrad 900 64
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Zsiros Haydnova 23 Bratislava 811 02
   16.10.2001Zrušené sidlo:
   Legerského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   10.11.2000Noví spoločníci:
   NARIN a.s. IČO: 35 685 662 248 Suchohrad
   09.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   13.08.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   prenájom hnuteľných vecí
   vývoj výrobkov v oblasti elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   školiaca činnosť v oblasti elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na zákl. zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   12.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vykonávanie obchodných operácií všetkého druhu, uskutočňovanie kúpy, predaja a leasingu tovarov investičnej a neinvestičnej povahy najmä v oblastiach hutníctva, strojárenstva, elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky, telekomunikácií, stavebníctva, chémie, textilného, drevospracujúceho, kožiarskeho a spotrebného priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja takýchto tovarov
   b/ organizovanie a realizáciu výskumu, vývoja, výroba engineeringu, dodávok, servisu, prevádzky, služieb, konzultácií, poradenskej činnosti a školení v oblastiach hutníctva, strojárenstva, elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky, telekomunikácií, stavebníctva, chémie, textilného, drevospracujúceho, kožiarskeho a spotrebného priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva
   c/ obchodovanie s nehnuteľnosťami, predaj a kúpa nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, zriaďovanie a prevádzkovanie realitných kancelárií, prenajímanie pôdy, výrobných zariadení, prevádzkových, výrobných a skladových priestorov, leasing nehnuteľností s tovarom dlhodobej spotreby všetkého druhu, zriaďovanie a prevádzkovanie leasingových spoločností
   d/ uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podielníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investícií do spoločností a firiem výrobných, distribučných, obchodných, reklamných, agentúrnych, poradenských a iných
   e/ vykonávanie ekonomického a finančého poradenstva všetkého druhu, sprostredkovanie finančných úverov, zriaďovanie samostatných firiem účtovných poradcov, finančných poradcov a auditorských kancelárií
   f/ organizovanie a realizácia krátkodobej a dlhodobej výuky, školení a kurzov v oblasti technických, ekonomických, prírodovedných a humanitných vied
   g/ sprostredkovanie pracovných príležitostí, pracovných miest a zamestnaní v ČSFR a v zahraničí, zriaďovanie a prevádzkovanie kancelárií pre sprostredkovanie pracovných príležitostí, dovoz a vývoz prác
   h/ zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   Mag. Andreas Frech Prater Strasse 45/2/10 1020 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1991Nové obchodné meno:
   TRANSVISION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Legerského 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ vykonávanie obchodných operácií všetkého druhu, uskutočňovanie kúpy, predaja a leasingu tovarov investičnej a neinvestičnej povahy najmä v oblastiach hutníctva, strojárenstva, elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky, telekomunikácií, stavebníctva, chémie, textilného, drevospracujúceho, kožiarskeho a spotrebného priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja takýchto tovarov
   b/ organizovanie a realizáciu výskumu, vývoja, výroba engineeringu, dodávok, servisu, prevádzky, služieb, konzultácií, poradenskej činnosti a školení v oblastiach hutníctva, strojárenstva, elektrotechniky, výpočtovej a informačnej techniky, telekomunikácií, stavebníctva, chémie, textilného, drevospracujúceho, kožiarskeho a spotrebného priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva
   c/ obchodovanie s nehnuteľnosťami, predaj a kúpa nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, zriaďovanie a prevádzkovanie realitných kancelárií, prenajímanie pôdy, výrobných zariadení, prevádzkových, výrobných a skladových priestorov, leasing nehnuteľností s tovarom dlhodobej spotreby všetkého druhu, zriaďovanie a prevádzkovanie leasingových spoločností
   d/ uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podielníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investícií do spoločností a firiem výrobných, distribučných, obchodných, reklamných, agentúrnych, poradenských a iných
   e/ vykonávanie ekonomického a finančého poradenstva všetkého druhu, sprostredkovanie finančných úverov, zriaďovanie samostatných firiem účtovných poradcov, finančných poradcov a auditorských kancelárií
   f/ organizovanie a realizácia krátkodobej a dlhodobej výuky, školení a kurzov v oblasti technických, ekonomických, prírodovedných a humanitných vied
   g/ sprostredkovanie pracovných príležitostí, pracovných miest a zamestnaní v ČSFR a v zahraničí, zriaďovanie a prevádzkovanie kancelárií pre sprostredkovanie pracovných príležitostí, dovoz a vývoz prác
   h/ zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Horváth Legerského 6 Bratislava
   Prof. Ing. Karol Horváth , CSc. Legerského 6 Bratislava
   Mag. Andreas Frech Prater Strasse 45/2/10 1020 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia