Create Invoice

Volkswagen Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Volkswagen Bratislava
PIN 17311772
Date create 30 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Volkswagen Bratislava
J. Jonáša 1
84108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311772
 • Registered seat: Volkswagen Bratislava, J. Jonáša 1, 84108, Bratislava
 • Date create: 30 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Uhrík R. Viesta 31 Martin 19.06.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Volkswagen AG Wolfsburg, 131 727 972 € (100%) SRN
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Uhrík R. Viesta 31 Martin
   18.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Uhrík 7. novembra 31 Martin - Podháj
   22.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Karl Peter Wilhelm dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 4228/50 Bratislava
   21.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Günter Erich Klemp Am Juliusstein 7c Kassel 3500 SRN prechodný pobyt na území SR : Révova 11 Bratislava
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Volkswagen AG Wolfsburg, Wolfsburg 3180 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Volkswagen AG Wolfsburg, Wolfsburg 3180 SRN
   Bratislavské automobilové závody, a.s. Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.07.1994Noví spoločníci:
   Volkswagen AG Wolfsburg, Wolfsburg 3180 SRN
   25.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Volkswagen AG Wolfsburg, Wolfsburg 3180 SRN
   08.02.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Günter Erich Klemp Am Juliusstein 7c Kassel 3500 SRN prechodný pobyt na území SR : Révova 11 Bratislava
   07.02.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Erich Klemp Am Juliusstein 7c Kassel 3500 SRN
   Norbert Michael Pils Lindenstr. 1 Braunschweig 3300 Spolková republika Nemecko
   12.01.1994Nové sidlo:
   J. Jonáša 1 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Uhrík 7. novembra 31 Martin - Podháj
   Günter Erich Klemp Am Juliusstein 7c Kassel 3500 SRN
   Norbert Michael Pils Lindenstr. 1 Braunschweig 3300 Spolková republika Nemecko
   11.01.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.05.1991Nové obchodné meno:
   Volkswagen Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj vozidiel, motorov a prevodiek akéhokoľvek druhu a ich súčiastok a príslušenstva, ako aj akýchkoľvek a všetkých zariadení, strojov, nástrojov a iných technických výrobkov, pokiaľ sa k ich výrobe a predaju nevyžaduje osobitné úradné povolenie
   spoločnosť je oprávnená vykonávať akúkoľvek zákonnú obchodnú činnosť a prijímať všetky zákonné opatrenia, ktoré sú užitočné alebo sa vzťahujú priamo alebo nepriamo na predmet činnosti spoločnosti. Spoločnosť môže taktiež zakladať pobočky doma a v zahraničí a nadobúdať, zakladať a podielať sa na iných spoločnostiach
   Noví spoločníci:
   Bratislavské automobilové závody, a.s. Bratislava
   Volkswagen AG Wolfsburg, Wolfsburg 3180 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia