Create Invoice

ALMO & CSO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALMO & CSO
Status Destroyed
PIN 17311861
TIN 2020880048
Date create 03 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ALMO & CSO
Chemická ul. č. 1
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,722
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,722
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 2,656
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,656
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 66
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 66
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,722
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -598
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,170
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,170
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,884
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,884
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,884
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,320
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,320
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,320
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266730.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311861 TIN: 2020880048
 • Registered seat: ALMO & CSO, Chemická ul. č. 1, 83104, Bratislava
 • Date create: 03 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.02.2006Zrušené obchodné meno:
   "ALMO & CSO spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Chemická ul. č. 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia výrobkov z oblasti strojov pre spracovanie dát
   veľkoobchodná a obchodná činnosť s tovarom rôzneho druhu okrem tovaru na obchodovanie, s ktorým sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodné služby, obchodné zastúpenia
   obchodné a technické poradenstvo
   servisné služby a inštalácie, zaškolovanie obsluhy pre dodávané zariadenia
   zahranično - obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   CSO - záujmové združenie Mýtna č. 13 Bratislava
   ALAMO COMPUTERHANDEL Ges.M.b.H. Zieglergasse 1/4 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1991Nové obchodné meno:
   "ALMO & CSO spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Chemická ul. č. 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia výrobkov z oblasti strojov pre spracovanie dát
   veľkoobchodná a obchodná činnosť s tovarom rôzneho druhu okrem tovaru na obchodovanie, s ktorým sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodné služby, obchodné zastúpenia
   obchodné a technické poradenstvo
   servisné služby a inštalácie, zaškolovanie obsluhy pre dodávané zariadenia
   zahranično - obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   CSO - záujmové združenie Mýtna č. 13 Bratislava
   ALAMO COMPUTERHANDEL Ges.M.b.H. Zieglergasse 1/4 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia