Create Invoice

AGROFEED Bratislava - akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROFEED Bratislava - akciová
Status Destroyed
PIN 17311896
Date create 16 May 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AGROFEED Bratislava - akciová
Krížna 52
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17311896
 • Registered seat: AGROFEED Bratislava - akciová, Krížna 52, Bratislava
 • Date create: 16 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2002Zrušené obchodné meno:
   AGROFEED Bratislava - akciová spoločnosť "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania akciovej spoločnosti je vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti a vykonávanie súvisiacej tuzemskej činnosti v oblastiach :
   vývoz produktov rastlinnej a živočísnej výroby, hnojív a chemikálií
   dovoz produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, hnojív a chemikálií
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb zahraničným osobám na území ČSFR, poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb v oblasti obchodnej, finančnej a cenovej v súvislosti s výkonom zahranično-obchodnej činnosti podľa bodov a/ a b/
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovania a prijímania služieb, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. v platnom znení, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonániu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie konzultácií čs. osobám hlavne v oblasti poradenských, dopravných a sprostredkovateľských služieb na území ČSFR
   obstarávanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacej, pokiaľ miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb nevyhnutných k výkonu zahranično-obchodnej činnosti, ku ktorej postačuje registrácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   František Šimunič - likvidátor Novackého 3 Bratislava
   03.09.1993Nové obchodné meno:
   AGROFEED Bratislava - akciová spoločnosť "v likvidácii"
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   František Šimunič - likvidátor Novackého 3 Bratislava
   02.09.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROFEED Bratislava - akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jana Hausleitnerová Hálova 7 Bratislava
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Alois Urbanec Kaletova 16 Bratislava
   22.03.1993Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Hausleitnerová Hálova 7 Bratislava
   Ing. Milan Jaďuď Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Alois Urbanec Kaletova 16 Bratislava
   21.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bardik - riaditeľ a.s.
   Ing. Jozef Bardík Javorinka 26 Galanta
   Ing. Anna Cenigova Gessazova 13 Bratislava
   Ing. Zoran Fiala Družicova 910 Praha 6 Česká republika
   Ing. Ján František - predseda Mladé Gardy 1519/22 Praha 7 Česká republika
   Ing. Vladimír Kopáňko Ještěcká 360 Liberec Česká republika
   19.03.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bardik - riaditeľ a.s.
   Ing. Jozef Bardík Javorinka 26 Galanta
   Ing. Anna Cenigova Gessazova 13 Bratislava
   Ing. Zoran Fiala Družicova 910 Praha 6 Česká republika
   Ing. Ján František - predseda Mladé Gardy 1519/22 Praha 7 Česká republika
   Ing. Vladimír Kopáňko Ještěcká 360 Liberec Česká republika
   18.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Baláž Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Peter Jančošek Šípkova 7 Bratislava
   Ing. Želmíra Jančošková - riaditeľ spoločnosti Čaklovská 4 Bratislava
   Vladimír Juha Optická 553 Opava Česká republika
   Ing. Jozef Pekárek - predseda Ronkova 8 Praha Česká republika
   22.05.1991Nové obchodné meno:
   AGROFEED Bratislava - akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania akciovej spoločnosti je vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti a vykonávanie súvisiacej tuzemskej činnosti v oblastiach :
   vývoz produktov rastlinnej a živočísnej výroby, hnojív a chemikálií
   dovoz produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, hnojív a chemikálií
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb zahraničným osobám na území ČSFR, poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb v oblasti obchodnej, finančnej a cenovej v súvislosti s výkonom zahranično-obchodnej činnosti podľa bodov a/ a b/
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovania a prijímania služieb, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. v platnom znení, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonániu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie konzultácií čs. osobám hlavne v oblasti poradenských, dopravných a sprostredkovateľských služieb na území ČSFR
   obstarávanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacej, pokiaľ miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb nevyhnutných k výkonu zahranično-obchodnej činnosti, ku ktorej postačuje registrácia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Peter Baláž Miletičova 26 Bratislava
   Ing. Peter Jančošek Šípkova 7 Bratislava
   Ing. Želmíra Jančošková - riaditeľ spoločnosti Čaklovská 4 Bratislava
   Vladimír Juha Optická 553 Opava Česká republika
   Ing. Jozef Pekárek - predseda Ronkova 8 Praha Česká republika