Create Invoice

MEDITRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEDITRADE
PIN 17312001
TIN 2020293121
VAT number SK2020293121
Date create 13 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MEDITRADE
Levočská 1/2101
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 23 835 465 €
Profit 3 695 961 €
Capital 27 507 607 €
Own capital 3 608 142 €
Contact Information
Email meditrade@meditrade.sk
Phone(s) 0250109510, 0250109515, 0250109516, 0250109525
Fax(es) 0255648925
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 22,340,194
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,684,260
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 11,392
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,392
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,061,437
A.II.1. Land (031) - /092A/ 80,000
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 803,810
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 177,627
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 611,431
6. Other loans (067A) - /096A/ 611,431
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,633,096
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5,337,803
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,173
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,179,173
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 152,457
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 11,174,659
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 11,152,927
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,152,927
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 299
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,433
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,120,634
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 49,899
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,070,735
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 22,838
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 17,207
4. Accrued income short-term (385A) 5,631
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 22,340,194
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,711,127
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 2,606
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 5,255
2. Other funds (427, 42X) 5,255
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,695,961
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,627,935
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 53,613
9. Liabilities from social fund (472) 6,658
12. Deferred tax liability (481A) 46,955
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 18,446,046
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,582,086
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,582,086
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,536,706
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 54,796
7. Liabilities from social insurance (336) 34,815
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 237,194
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 449
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 112,944
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 112,944
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,332
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,132
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 21,779,296
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 23,835,465
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 21,690,335
III. Revenues from sale of services (602, 606) 88,961
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,640,404
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 415,765
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,317,541
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 11,759,367
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 206,557
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 14,075
D. Services (účtová group of 51) 1,335,444
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,249,370
E.1. Wages and salaries (521, 522) 929,335
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 300,625
4. Social expenses (527, 528) 19,410
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 16,911
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 227,325
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 227,325
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,959,188
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,408,783
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140,521
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,517,924
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,463,853
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,181,793
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 4,007,553
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 63,257
3. Other income from securities and shares (665A) 63,257
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 34,104
2. Other interest income (662A) 34,104
XII. Foreign exchange gains (663) 76,879
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,467,779
K. Sold securities and shares (561) 4,007,553
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 33,332
O. Exchange rate losses (563) 414,641
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 12,253
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -285,986
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,231,938
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,535,977
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,397,723
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 138,254
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,695,961
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312001 TIN: 2020293121 VAT number: SK2020293121
 • Registered seat: MEDITRADE, Levočská 1/2101, 85101, Bratislava
 • Date create: 13 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04 13.05.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavel Bohdal 3 320 € (50%) Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
  Ing. Katarína Bohdalová 2 324 € (35%) Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
  Hana Slaninková 996 € (15%) Bratislava 811 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.09.2012Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   16.01.2009Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Levočská 1/2101 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
   Ing. Katarína Bohdalová Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04
   Hana Slaninková Bartoňova 13 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Novosvetská 1228/42 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1991
   15.01.2009Zrušené obchodné meno:
   MEDITRADE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Hana Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   07.07.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 6/A Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   opravy zdravotníckych prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   06.07.2005Zrušené sidlo:
   Kalinčiaková 27 Bratislava 831 04
   07.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   čistiace a upratovacie služby
   obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
   23.01.2003Nové sidlo:
   Kalinčiaková 27 Bratislava 831 04
   22.01.2003Zrušené sidlo:
   Námestie Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Hana Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   22.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdal Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdalová Bartoňova 13 Bratislava
   21.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   07.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   MUDr. Ružena Sochorová , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Námestie Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   obchodná činnosť
   obchodná činnosť v oblasti zdravotníctva
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   20.04.1993Zrušené obchodné meno:
   MEDITRADE spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bartoňová 9-13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.poskytovanie technicko-ekonomických informácií o prístrojoch, nástrojoch, strojoch, zariadeniach a spotrebnom materiáli najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   2.poradenská a konzultačná činnosť v oblasti techniky, (strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a spotrebného materiálu) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   3.sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   4.dovoz, vývoz a reexport techniky (stroje, nástroje, prístroje, zariadenia a spotrebný materiál a tovar) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   5.servisná činnosť najmä na dovážané prístroje, stroje a zariadenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   MEDITRADE spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bartoňová 9-13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.poskytovanie technicko-ekonomických informácií o prístrojoch, nástrojoch, strojoch, zariadeniach a spotrebnom materiáli najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   2.poradenská a konzultačná činnosť v oblasti techniky, (strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a spotrebného materiálu) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   3.sprostredkovanie leasingu a dealerská činnosť najmä pre zdravotníctvo, školstvo vedu a výskum
   4.dovoz, vývoz a reexport techniky (stroje, nástroje, prístroje, zariadenia a spotrebný materiál a tovar) najmä pre zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum
   5.servisná činnosť najmä na dovážané prístroje, stroje a zariadenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bohdál Bartoňová 13 Bratislava
   Ing. Katarína Bohdálová Bartoňová 13 Bratislava
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   MUDr. Ružena Sochorová , CSc. Bartoňová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Bohdál
   MUDr. Jaroslav Sochor , CSc