Create Invoice

TRADER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRADER
Status Destroyed
PIN 17312078
Date create 16 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TRADER
Starohájska 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312078
 • Registered seat: TRADER, Starohájska 3, Bratislava
 • Date create: 16 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.01.2008Zrušené obchodné meno:
   TRADER spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Starohájska 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Spoločnosť vykonáva obchodnú činnosť a poskytovanie služieb pre trietie osoby (fyzické a právnické), ako aj pre svoju potrebu ktorej predmetom je kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja : elektrospotrebičov pre domácnosť (televízory, rádia stolové i prenosné, prehrávače a nahrávače obrazového, zvukového záznamu a pod.), kuchynskej výbavy pre domácnosti a podnikateľov (práčky,chladničky, mrazničky, ohrievače, pražiace a pod. zariadenia), výrobkov potravinárskeho priemyslu (mlieka a mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, mäsa a výrobkov z nich v mrazenom stave a konzervách, vína, piva, alkoholu, cukroviniek a pod.), textilných, športových odevov a obuvy (spodné a vrchné prádlo, dámske, pánske a detské odevy, športová obuv a pod.), liečivých rastlín, lúčnych a lesných plodín, slimákov, ovocia, zeleniny vrátane organizovania zberu týchto plodín a živočíchov, náhradných dielcov a príslušenstva k strojom a zariadeniam zahrnutým v predmete činnosti, zhromažďovanie a predaj informácií o situácii na trhu, inzertná činnosť a jej sprostredkovanie, reklamná činnosť, poradenská služba pre riadenie, účtovníctvo, odvody, dane, vedenie evidencií, personalistiku, skladové hospodárstvo, dopravu u fyzických a právnickych osôb, ich súčastí, zložiek, pre sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov a surovín v tuzemsku a v zahraničí ako aj vedenie týchto evidencií, hnuteľných a nehnuteľných vecí na území ČSFR, dovoz a vývoz (cestou právnických a fyzických osôb oprávnených k zahraničoobchodnej činnosti tovaru všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa podľa všeobecných predpisov vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Hodas Michalská 3 Bratislava
   Tibor Slučiak Pri kaštieli Holíč
   Jozef Svetlík Majerníkovej 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hodas Michalská 3 Bratislava
   Tibor Slučiak Pri kaštieli Holíč
   Jozef Svetlík Majerníkovej 12 Bratislava
   16.05.1991Nové obchodné meno:
   TRADER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Starohájska 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Spoločnosť vykonáva obchodnú činnosť a poskytovanie služieb pre trietie osoby (fyzické a právnické), ako aj pre svoju potrebu ktorej predmetom je kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja : elektrospotrebičov pre domácnosť (televízory, rádia stolové i prenosné, prehrávače a nahrávače obrazového, zvukového záznamu a pod.), kuchynskej výbavy pre domácnosti a podnikateľov (práčky,chladničky, mrazničky, ohrievače, pražiace a pod. zariadenia), výrobkov potravinárskeho priemyslu (mlieka a mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, mäsa a výrobkov z nich v mrazenom stave a konzervách, vína, piva, alkoholu, cukroviniek a pod.), textilných, športových odevov a obuvy (spodné a vrchné prádlo, dámske, pánske a detské odevy, športová obuv a pod.), liečivých rastlín, lúčnych a lesných plodín, slimákov, ovocia, zeleniny vrátane organizovania zberu týchto plodín a živočíchov, náhradných dielcov a príslušenstva k strojom a zariadeniam zahrnutým v predmete činnosti, zhromažďovanie a predaj informácií o situácii na trhu, inzertná činnosť a jej sprostredkovanie, reklamná činnosť, poradenská služba pre riadenie, účtovníctvo, odvody, dane, vedenie evidencií, personalistiku, skladové hospodárstvo, dopravu u fyzických a právnickych osôb, ich súčastí, zložiek, pre sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov a surovín v tuzemsku a v zahraničí ako aj vedenie týchto evidencií, hnuteľných a nehnuteľných vecí na území ČSFR, dovoz a vývoz (cestou právnických a fyzických osôb oprávnených k zahraničoobchodnej činnosti tovaru všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa podľa všeobecných predpisov vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Hodas Michalská 3 Bratislava
   Tibor Slučiak Pri kaštieli Holíč
   Jozef Svetlík Majerníkovej 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hodas Michalská 3 Bratislava
   Tibor Slučiak Pri kaštieli Holíč
   Jozef Svetlík Majerníkovej 12 Bratislava