Create Invoice

TIMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TIMEX
Status Destroyed
PIN 17312116
TIN 2020802850
Date create 14 May 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TIMEX
Cukrová 14
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312116 TIN: 2020802850
 • Registered seat: TIMEX, Cukrová 14, Bratislava
 • Date create: 14 May 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.06.2014Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávanie pre čs. osoby v styku so zahraničnými firmami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode a/
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a ich predaj
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Helena Stoličná, vydatá Lipského 2 Bratislava
   Ing. František Bros, ženatý Na hrádzi 182 Bratislava - Čunovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1991Nové obchodné meno:
   TIMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť vykonávanie pre čs. osoby v styku so zahraničnými firmami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode a/
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. a ich predaj
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   Noví spoločníci:
   Helena Stoličná, vydatá Lipského 2 Bratislava
   Ing. František Bros, ženatý Na hrádzi 182 Bratislava - Čunovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia