Create Invoice

UNIMED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNIMED
PIN 17312752
TIN 2020291361
VAT number SK2020291361
Date create 25 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UNIMED
Oriešková 11
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 84 319 935 €
Profit 273 778 €
Capital 29 645 399 €
Own capital 5 792 447 €
Contact Information
Email unimed@unimed.sk
Website http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Phone(s) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Fax(es) 0253416572, 0243638743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 29,743,442
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,614,975
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,611,174
A.II.1. Land (031) - /092A/ 905,867
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,185,175
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 490,718
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 27,422
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 1,992
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 3,801
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,801
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,074,440
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 8,596,074
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,760
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,591,314
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 198,851
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 145,815
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,815
8. Deferred tax asset (481A) 53,036
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 14,035,184
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,805,252
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,391
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,179,861
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,629
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 174,303
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,244,331
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,354
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,237,977
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 54,027
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 45,153
4. Accrued income short-term (385A) 8,874
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 29,743,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,066,226
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 226,443
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 67,218
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 67,218
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,492,148
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,492,148
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,778
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,677,216
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 64,293
9. Liabilities from social fund (472) 13,102
12. Deferred tax liability (481A) 51,191
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 16,032,199
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 15,548,818
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,390,704
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,158,114
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,168
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 108,829
7. Liabilities from social insurance (336) 73,415
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 228,969
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 80,724
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 80,724
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,500,000
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 84,030,138
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 84,319,935
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 83,614,905
III. Revenues from sale of services (602, 606) 415,233
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 96,383
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,414
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,727,564
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 78,732,736
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 578,911
D. Services (účtová group of 51) 911,599
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,436,792
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,759,698
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 616,306
4. Social expenses (527, 528) 60,788
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 39,655
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 459,037
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 459,037
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 53,690
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 180,102
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,042
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 592,371
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,806,892
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 100
2. Other interest income (662A) 100
XII. Foreign exchange gains (663) 288
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203,595
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 148,568
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 1,534
2. Other expense (562A) 147,034
O. Exchange rate losses (563) 305
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 54,722
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -203,207
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 389,164
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 115,386
R.1. Income tax expense current (591, 595) 115,255
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 131
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 273,778
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312752 TIN: 2020291361 VAT number: SK2020291361
 • Registered seat: UNIMED, Oriešková 11, 82105, Bratislava
 • Date create: 25 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava 25.06.1991
  Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín 16.09.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Elena Slučiaková 6 639 € (100%) Ladislava Sáru 8 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.2015Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia humánnych liekov
   veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v platnom znení
   uvádzanie na trh, prechovávanie, skladovanie a zaobchádzanie s určenými látkami a liekmi obsahujúcimi určené látky zaradené do skupiny I. prílohy č. 1 Nariadenia (ES) č. 273/2004 v platnom znení
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   26.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti - turistická ubytovňa
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava Vznik funkcie: 25.06.1991
   Ľudovít Slučiak Legionárska 649/35 Trenčín Vznik funkcie: 16.09.2002
   15.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Elena Slučiaková
   19.12.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami
   poskytovanie liečebno -preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Oriešková 11 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Elena Slučiaková
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.05.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   04.05.1992Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   UNIMED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie a predaj tovaru všetkého druhu /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca s predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zabezpečovanie, organizovanie, nákup, predaj a sprostredkovanie zdravotníckej techniky a iného tovaru
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 16 Bratislava
   RNDr. Elena Slučiaková Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia