Create Invoice

D U V A L - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name D U V A L
PIN 17312990
TIN 2020924884
Date create 31 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat D U V A L
Belinského 15
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 107 433 €
Profit 1 478 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 84,515
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,515
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 137
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 137
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,500
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,500
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 64,878
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,506
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 63,372
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,000
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15,000
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 84,515
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,005
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 66,390
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 66,390
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,100
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,100
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 4,753
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 4,753
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -48,716
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -48,716
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,478
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,510
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,517
9. Liabilities from social fund (472) 1,517
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 54,119
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,528
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,528
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,737
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 569
7. Liabilities from social insurance (336) 644
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 508
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 133
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,874
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 107,749
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 107,433
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5,516
III. Revenues from sale of services (602, 606) 101,917
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,698
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,047
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 758
D. Services (účtová group of 51) 42,120
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 24,354
E.1. Wages and salaries (521, 522) 17,253
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,954
4. Social expenses (527, 528) 1,147
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 36,173
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,735
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,508
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 316
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 316
2. Other interest income (662A) 316
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 86
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 230
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,965
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 487
R.1. Income tax expense current (591, 595) 487
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,478
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17312990 TIN: 2020924884
 • Registered seat: D U V A L, Belinského 15, 85101, Bratislava
 • Date create: 31 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 15.06.1998
  Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06 01.11.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ján Durai 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava 821 06
  Ing. Ľuboš Vachulík 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava 821 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Na řádku 3172/7 Břeclav 690 02 Česká republika
   Monika Valášková Spoločný zástupca Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Martina Elmanová Topolová 969 Milovice 289 23 Česká republika
   17.03.2011Noví spoločníci:
   Monika Valášková Spoločný zástupca Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   16.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Adam Valášek Spoločný zástupca Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Monika Valášková Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Ing. Helena Valášková Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   27.02.2010Noví spoločníci:
   Adam Valášek Spoločný zástupca Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Monika Valášková Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Ing. Helena Valášková Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Martina Elmanová Topolová 969 Milovice 289 23 Česká republika
   26.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   28.10.2005Nové sidlo:
   Belinského 15 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.11.2005
   27.10.2005Zrušené sidlo:
   Hálova 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.1991
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   31.03.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov
   23.12.2004Noví spoločníci:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Na řádku 3172/7 Břeclav 690 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.1998
   22.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav 690 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belinského 15 Bratislava 085 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.06.1998
   01.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.06.1998
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.1991
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav 690 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belinského 15 Bratislava 085 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Valášek
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   servis a prenájom výherných prístrojov
   marketing
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Valášek
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výhrených hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru (textil, odevy, obuv), spotrebná elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, kniky a časopisy
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov vrátanie podávania občerstvenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1992Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   28.05.1992Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   25 000.-Kčs Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   D U V A L, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výhrených hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru (textil, odevy, obuv), spotrebná elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, kniky a časopisy
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov vrátanie podávania občerstvenia
   Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   25 000.-Kčs Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ