Create Invoice

Realitcentrum, akciová v skratke R T C - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Realitcentrum, akciová v skratke R T C
Status Destroyed
PIN 17313201
TIN 1025161885
Date create 18 June 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Realitcentrum, akciová v skratke R T C
Nevädzova 8
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313201 TIN: 1025161885
 • Registered seat: Realitcentrum, akciová v skratke R T C, Nevädzova 8, 82101, Bratislava
 • Date create: 18 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.03.2009Zrušené obchodné meno:
   Realitcentrum, akciová spoločnosť v skratke R T C a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - údržbárske práce
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   inžienierska činnosť
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Kunic - člen Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Ján Haluska - člen Turnianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Martinčák - predseda Hviezdoslavová 21 Bratislava
   09.12.2005Nové obchodné meno:
   Realitcentrum, akciová spoločnosť v skratke R T C a.s. v likvidácii
   08.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Realitcentrum, akciová spoločnosť v skratke R T C a.s.
   14.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kunic - člen Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Ján Haluska - člen Turnianska 2 Bratislava
   13.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Haluska - /člen/ Ľuda Zúbka 4 Bratislava
   Ing. Miroslav Kunic - /člen/ Karadžičova 6 Bratislava
   18.08.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Haluska - /člen/ Ľuda Zúbka 4 Bratislava
   Ing. Miroslav Kunic - /člen/ Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Ladislav Martinčák - predseda Hviezdoslavová 21 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Haluska - /člen/ Ľuda Zúbka 4 Bratislava
   Ing. Miroslav Kunic - /člen/ Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Rajčák - /predseda/ Žukovova 5 Bratislava
   04.02.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   22.12.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   21.12.1994Zrušené sidlo:
   Štúrová 5 Bratislava
   17.11.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - údržbárske práce
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   inžienierska činnosť
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   16.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj vecí nehnuteľných a hnuteľných
   sprostredkovanie nákupu a predaja vecí nehnuteľných a hnuteľných
   poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a predaja vecí nehnuteľných a hnuteľných
   poskytovanie služieb československým a zahraničným osobám v oblasti prenájmu budov prípadne ich častí a zariadenie týchto priestorov
   zaisťovanie a sprostredkovanie projektových prác a investičnej činnosti pre československé a zahraničné osoby
   poskytovanie služieb pre zahraničné firmy, obchodné zastupiteľstvá a reprezentácie na území ČSFR zabezpečujúcich ich prevádzku
   poskytovanie a sprostredkovanie vecných, technických a organizačných služieb pre československé a zahraničné osoby pri príprave a realizácii výstav, sympózií, prednášok, kultúrnych a ďalších spoločensky prospešných akcií
   vecná, organizačná, právna a konzultačná činnosť pri zakladaní realitných kancelárií a spoločností.
   18.06.1991Nové obchodné meno:
   Realitcentrum, akciová spoločnosť v skratke R T C a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrová 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj vecí nehnuteľných a hnuteľných
   sprostredkovanie nákupu a predaja vecí nehnuteľných a hnuteľných
   poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a predaja vecí nehnuteľných a hnuteľných
   poskytovanie služieb československým a zahraničným osobám v oblasti prenájmu budov prípadne ich častí a zariadenie týchto priestorov
   zaisťovanie a sprostredkovanie projektových prác a investičnej činnosti pre československé a zahraničné osoby
   poskytovanie služieb pre zahraničné firmy, obchodné zastupiteľstvá a reprezentácie na území ČSFR zabezpečujúcich ich prevádzku
   poskytovanie a sprostredkovanie vecných, technických a organizačných služieb pre československé a zahraničné osoby pri príprave a realizácii výstav, sympózií, prednášok, kultúrnych a ďalších spoločensky prospešných akcií
   vecná, organizačná, právna a konzultačná činnosť pri zakladaní realitných kancelárií a spoločností.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Haluska - /člen/ Ľuda Zúbka 4 Bratislava
   Ing. Miroslav Kunic - /člen/ Palkovičova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Rajčák - /predseda/ Žukovova 5 Bratislava