Create Invoice

AP projekt - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AP projekt
Status Destroyed
PIN 17313261
Date create 10 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AP projekt
Košická 49
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313261
 • Registered seat: AP projekt, Košická 49, 82109, Bratislava
 • Date create: 10 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.08.2005Zrušené obchodné meno:
   AP projekt, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 49 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva
   geodetická činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo v poľnohospodárstve
   inžinierska činnosť všetkého druhu
   sprostredkovanie realizácie investičnej
   výstavby, obchodných prípadov a ďalších služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   vydávanie a rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu
   agentúrna činnosť - organizovanie umeleckých, spoločenských a odborných podujatí
   vykonávanie reklamnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárova 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   07.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Juráš Sklenárova 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   06.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Juráš Sklenárova 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Sepši Zadunajská 1 Bratislava
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Ing. František Sepeši Zadunajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Sepeši Zadunajská 1 Bratislava
   06.12.1996Nové sidlo:
   Košická 49 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie reklamnej činnosti
   05.12.1996Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 321 Bratislava 821 08
   28.06.1995Nové predmety činnosti:
   vydávanie a rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu
   agentúrna činnosť - organizovanie umeleckých, spoločenských a odborných podujatí
   21.02.1995Nové obchodné meno:
   AP projekt, s r.o.
   20.02.1995Zrušené obchodné meno:
   AGROCONS PROJECT, spol. s r.o.
   10.03.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 321 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   projektová, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva
   geodetická činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo v poľnohospodárstve
   inžinierska činnosť všetkého druhu
   sprostredkovanie realizácie investičnej
   výstavby, obchodných prípadov a ďalších služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Juráš Sklenárova 42 Bratislava
   Ing. František Sepeši Zadunajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   09.03.1993Zrušené sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Sprostredkovateľská, konzultačná, poradenská a projektová činnosť, marketing, informačné služby a výkon generálneho projektanta v oblasti investičnej výstavby, cestovného ruchu, liečebných kúpeľov, humanitnej oblasti
   2. Pozemkové úpravy, projekty rekultivácie a zúrodňovania pôdneho fondu, meliorácie, optimalizácia poľnohospodárskej výroby, rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie, zadania, ekologické štúdie poľnohospodárskej krajiny
   3. Výskumné a vývojové práce, typizácia v poľnohospodárskej investičnej výstavbe, vrátane rodinných fariem
   4. Územná projekcia, program obnovy dediny, projekcia obytného územia a objektov občianskej a technickej vybavenosti vidieka
   5. Inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky na kľúč
   6. Obchodná a odbytová činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.03.1992Nové sidlo:
   Miletičova 21 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Šaštínska 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Sklenárová 42 Bratislava
   Ing. František Sepeši Zadunajská 1 Bratislava
   24.03.1992Zrušené sidlo:
   Vajnorská 21 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Frankelova 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Schiffelova 42 Bratislava
   Jarmila Lukačovičová Tomanova 74 Bratislava
   Ing. František Sepeši Zadunajská 1 Bratislava
   10.07.1991Nové obchodné meno:
   AGROCONS PROJECT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Sprostredkovateľská, konzultačná, poradenská a projektová činnosť, marketing, informačné služby a výkon generálneho projektanta v oblasti investičnej výstavby, cestovného ruchu, liečebných kúpeľov, humanitnej oblasti
   2. Pozemkové úpravy, projekty rekultivácie a zúrodňovania pôdneho fondu, meliorácie, optimalizácia poľnohospodárskej výroby, rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie, zadania, ekologické štúdie poľnohospodárskej krajiny
   3. Výskumné a vývojové práce, typizácia v poľnohospodárskej investičnej výstavbe, vrátane rodinných fariem
   4. Územná projekcia, program obnovy dediny, projekcia obytného územia a objektov občianskej a technickej vybavenosti vidieka
   5. Inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky na kľúč
   6. Obchodná a odbytová činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Július Baláž Frankelova 38 Bratislava
   Ing. Ján Juráš Schiffelova 42 Bratislava
   Jarmila Lukačovičová Tomanova 74 Bratislava
   Ing. František Sepeši Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia