Create Invoice

Mr. DESIGN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mr. DESIGN
PIN 17313422
TIN 2020292637
VAT number SK2020292637
Date create 25 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Mr. DESIGN
Hlavatého 4
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 206 959 €
Profit -6 746 €
Capital 53 081 €
Own capital 10 188 €
Contact Information
Phone(s) +421254645352
Fax(es) 0254645352
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 35,157
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 954
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 954
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 954
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,392
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 48
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 21,223
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 20,618
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,618
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 605
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 190
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,931
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,811
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,911
4. Accrued income short-term (385A) 2,900
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 35,157
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,441
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,885
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,885
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,746
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,716
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,190
9. Liabilities from social fund (472) 1,190
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 28,352
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 585
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,488
7. Liabilities from social insurance (336) 1,367
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,174
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,174
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 203,807
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 206,959
II. Revenues from sales of own products (601) 40,405
III. Revenues from sale of services (602, 606) 163,401
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,986
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,450
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 32,760
D. Services (účtová group of 51) 128,884
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 44,633
E.1. Wages and salaries (521, 522) 33,376
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 10,421
4. Social expenses (527, 528) 836
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,291
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,412
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,412
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 819
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,147
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,504
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,491
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,162
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 295
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 295
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -295
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,786
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,746
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17313422 TIN: 2020292637 VAT number: SK2020292637
 • Registered seat: Mr. DESIGN, Hlavatého 4, 81103, Bratislava
 • Date create: 25 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava 14.07.1998
  Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava 26.04.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Richard Čisárik 3 320 € (50%) Gorkého 7 Bratislava
  Milan Mravčak 3 320 € (50%) Drotárska cesta 92 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.04.2002Nové sidlo:
   Hlavatého 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   23.07.1997Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   22.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1994Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1993Nové sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umenia
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   Mr. DESIGN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia