Create Invoice

DREVOCOMP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DREVOCOMP
Status Destroyed
PIN 17314691
Date create 06 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DREVOCOMP
Cukrová 14
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17314691
 • Registered seat: DREVOCOMP, Cukrová 14, Bratislava
 • Date create: 06 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.08.2007Zrušené obchodné meno:
   DREVOCOMP, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz a dovoz stavebných konštrukcií na báze dreva
   vývoz a dovoz drevospracujúcich a drevoobrábajúcich strojov
   vývoz a dovoz elektroniky
   vývoz a dovoz poľnohospodárskych strojov
   kúpa, predaj, prenájom a údržba nehnuteľností
   obchodná činnosť v oblastiach uvedených pod bodom a/ až e/
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a inžiniersko-investorská činnosť
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu okrem vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Mikletič Gorkého 10 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Mráz Lermontovova 12 Bratislava
   Marcus Burkhalter Rue de Friesen 6 Largitzen Francúzsko
   Patrick Tschan Rue de Luppach 9 Vieux - Farette Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mikletič Gorkého 10 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Mráz Lermontovova 12 Bratislava
   Marcus Burkhalter Rue de Friesen 6 Largitzen Francúzsko
   Patrick Tschan Rue de Luppach 9 Vieux - Farette Francúzsko
   30.08.1991Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu okrem vecí na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   29.08.1991Zrušené sidlo:
   Gorkého 10 Bratislava
   06.05.1991Nové obchodné meno:
   DREVOCOMP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoz a dovoz stavebných konštrukcií na báze dreva
   vývoz a dovoz drevospracujúcich a drevoobrábajúcich strojov
   vývoz a dovoz elektroniky
   vývoz a dovoz poľnohospodárskych strojov
   kúpa, predaj, prenájom a údržba nehnuteľností
   obchodná činnosť v oblastiach uvedených pod bodom a/ až e/
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a inžiniersko-investorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Mikletič Gorkého 10 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Mráz Lermontovova 12 Bratislava
   Marcus Burkhalter Rue de Friesen 6 Largitzen Francúzsko
   Patrick Tschan Rue de Luppach 9 Vieux - Farette Francúzsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Mikletič Gorkého 10 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Mráz Lermontovova 12 Bratislava
   Marcus Burkhalter Rue de Friesen 6 Largitzen Francúzsko
   Patrick Tschan Rue de Luppach 9 Vieux - Farette Francúzsko