Create Invoice

SLOV-MATIC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOV-MATIC
PIN 17314712
TIN 2020382045
VAT number SK2020382045
Date create 15 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOV-MATIC
Humenské námestie 1
85107
Bratislava
Financial information
Sales and income 55 668 688 €
Profit 3 501 340 €
Capital 13 725 877 €
Own capital 6 540 153 €
Contact Information
Phone(s) +421263830600, +421263834698, +421268296155
Mobile phone(s) +421911545002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 17,004,949
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,103,410
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 34,561
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 34,561
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,988,351
A.II.1. Land (031) - /092A/ 563,287
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,489,437
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,394,097
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 340
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 483,190
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 58,000
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,080,498
6. Other loans (067A) - /096A/ 260,242
9. Accounts in banks with a commitment longer than one year (22XA) 820,256
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,275,751
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 279,585
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 279,585
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 97,011
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 44,662
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,662
8. Deferred tax asset (481A) 52,349
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,072,145
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,649,129
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,649,129
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,867
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 420,149
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,827,010
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,912
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 7,809,098
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 625,788
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 196,338
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 429,450
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 17,004,949
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,866,851
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 331,941
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 331,941
A.III. Other capital funds (413) 228,034
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 45,536
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 45,536
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,760,000
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 3,760,000
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501,340
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,137,207
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,155,656
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 133,740
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 133,740
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,000,000
9. Liabilities from social fund (472) 21,916
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 3,125
2. Other provisions (459A, 45X) 3,125
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,231,017
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,243,923
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,243,923
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 315,919
7. Liabilities from social insurance (336) 196,592
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 789,940
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 684,643
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 297,409
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 297,409
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,450,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 891
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 233
4. Deferred income short-term (384A) 658
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 55,752,191
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 55,668,688
III. Revenues from sale of services (602, 606) 54,405,074
V. Activation (účtová a group of 62) 445
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 44,968
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,218,201
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,059,026
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,147,436
D. Services (účtová group of 51) 28,004,535
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,755,777
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,795,617
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,637,596
4. Social expenses (527, 528) 322,564
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,919,959
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,360,811
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,360,811
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 42,557
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 4,930
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 823,021
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,609,662
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,253,548
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83,503
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 82,985
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 516
2. Other interest income (662A) 516
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,685,656
K. Sold securities and shares (561) 1,500,000
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 94,789
2. Other expense (562A) 94,789
O. Exchange rate losses (563) 43
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 90,824
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,602,153
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,007,509
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,506,169
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,294,441
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 211,728
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,501,340
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17314712 TIN: 2020382045 VAT number: SK2020382045
 • Registered seat: SLOV-MATIC, Humenské námestie 1, 85107, Bratislava
 • Date create: 15 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava 20.04.1998
  Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava 03.09.1998
  Roman Brutenič Hlaváčiková 37 Bratislava 02.05.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Igor Vicel 110 647 € (33.3%) Strmý Vŕšok 48 Bratislava
  Juraj Krchňák 110 647 € (33.3%) Strmý Vršok 108 Bratislava
  Roman Brutenič 110 647 € (33.3%) Hlaváčiková 37 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   20.01.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie videohier podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách
   06.03.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   05.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kelementová Znievska 8 Bratislava
   30.09.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa §3 ods.2 písm. d) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi podľa §3 ods.2 písm. e) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
   29.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa § 2, písm e/ Zák. č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
   prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim podľa § 2 písm. j) Zák. č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
   06.05.2005Nové obchodné meno:
   SLOV-MATIC, spol. s r.o.
   05.05.2005Zrušené obchodné meno:
   S L O V - M A T I C , spol. s r.o.
   24.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava 841 06
   Roman Brutenič Hlaváčiková 37 Bratislava 841 05
   Juraj Krchňák Strmý Vŕšok 108 Bratislava 841 06
   Ing. Jana Kelementová Znievska 8 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   23.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Roman Brutenič Hlaváčiková 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   Ing. Jana Kelementová Znievska 8 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   02.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Hlaváčiková 37 Bratislava
   01.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   05.03.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim podľa § 2 písm. j) Zák. č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
   23.10.2000Noví spoločníci:
   Roman Brutenič Hlaváčiková 37 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   Ing. Jana Kelementová Znievska 8 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   Ing. Jana Kelementová Znievska 8 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   26.11.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa § 2, písm e/ Zák. č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
   24.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom, prevádzka, zriaďovanie, uvedenie do prevádzky a kontrola prístrojov všetkého druhu, najmä predajných a výherných
   priemyselná výroba a vykonávanie opráv prístrojov všetkého druhu, najmä predajných, hracích a výherných
   23.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom, prevádzka, zriaďovanie, uvedenie do prevádzky a kontrola automatov všetkého druhu, najmä predajných a výherných
   priemyselná výroba a vykonávanie opráv automatov všetkého druhu, najmä predajných, hracích a výherných
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   20.04.1998Noví spoločníci:
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   Ing. Igor Vicel Zimná 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Vicel Strmý Vŕšok 48 Bratislava
   Roman Brutenič Pod Zečákom 2 Bratislava
   Juraj Krchňák Strmý Vršok 108 Bratislava
   19.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kelementová Znievska 8 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Eva Náhliková Pifflova 2 Bratislava
   29.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   Eva Náhliková Pifflova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Matilda Orságová Nám. požiarnikov 443/32 Kežmarok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Matilda Orságová Nám. požiarnikov 443/32 Kežmarok
   16.01.1995Nové sidlo:
   Humenské námestie 1 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Matilda Orságová Nám. požiarnikov 443/32 Kežmarok
   15.01.1995Zrušené sidlo:
   Humenské námestie 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.01.1995Noví spoločníci:
   Matilda Orságová Nám. požiarnikov 443/32 Kežmarok
   09.01.1995Nové sidlo:
   Humenské námestie 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   08.01.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 02
   31.05.1993Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie obchodnej činnosti s tovarom rôzneho druhu
   prevádzkovanie verejného stravovania a ubytovacích služieb
   zakladanie, alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého, alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberania obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie kancelárií kurzových stávok v zmysle Zák. č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   poskytovanie služieb zahraničným a tuzemským osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti riadenia a prevádzkovania stávkových hier v kasínach, stávkových hier za pomoci mechanických zariadení - výherných prístrojov, kurzových stávok a ďalšej činnosti v zmysle Zák.č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách
   sprostredkovateľskú a zastupovaciu činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obchodnú, sprostredkovateľskú, obstarávateľskú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti obchodnej činnosti s tovarmi všetkého druhu
   prenájom, prevádzka, zriaďovanie, uvedenie do prevádzky a kontrola automatov všetkého druhu, najmä predajných a výherných
   priemyselná výroba a vykonávanie opráv automatov všetkého druhu, najmä predajných, hracích a výherných
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   30.05.1993Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie obchodnej činnosti s tovarom rôzneho druhu
   prevádzkovanie verejného stravovania a ubytovacích služieb
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   zakladanie, alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého, alebo podobného predmetu činností, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prenájom, prevádzka, zriaďovanie, uvedenie do prevádzky a kontrola automatov všetkého druhu, najmä predajných a hracích
   prevádzkovanie kancelárií kurzových stávok v zmysle Zák. č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   poskytovanie služieb zahraničným a tuzemským osobám formou obchodno-zatupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti riadenia a prevádzkovania stávkových hier v kasínach, stávkových hier za pomoci mechanických zariadení - hracích prístrojov, kurzových stávok a ďalšej činnosti v zmysle Zák. č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách
   sprostredkovateľskú a zastupovaciu činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obchodnú, sprostredkovateľskú, obstarávateľskú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti obchodnej činnosti s tovarmi všetkého druhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1991Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kancelárií kurzových stávok v zmysle Zák. č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   poskytovanie služieb zahraničným a tuzemským osobám formou obchodno-zatupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti riadenia a prevádzkovania stávkových hier v kasínach, stávkových hier za pomoci mechanických zariadení - hracích prístrojov, kurzových stávok a ďalšej činnosti v zmysle Zák. č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách
   sprostredkovateľskú a zastupovaciu činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obchodnú, sprostredkovateľskú, obstarávateľskú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti obchodnej činnosti s tovarmi všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   28.11.1991Zrušené sidlo:
   Kuklovská Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   11.07.1991Nové predmety činnosti:
   prenájom, prevádzka, zriaďovanie, uvedenie do prevádzky a kontrola automatov všetkého druhu, najmä predajných a hracích
   15.04.1991Nové obchodné meno:
   S L O V - M A T I C , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kuklovská Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie obchodnej činnosti s tovarom rôzneho druhu
   prevádzkovanie verejného stravovania a ubytovacích služieb
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   zakladanie, alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého, alebo podobného predmetu činností, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Grendár Tabaková 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia