Create Invoice

CHVG - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CHVG
Status Destroyed
PIN 17315174
Date create 15 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CHVG
Ondavská 8
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315174
 • Registered seat: CHVG, Ondavská 8, Bratislava
 • Date create: 15 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.07.2008Zrušené obchodné meno:
   CHVG, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, kúpa, predaj, vývoz, prenájom a leasing výpočtovej a kancelárskej techniky, ako i iných výrobkov všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý je potrebné povolenie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou:
   obchodného zastupovania
   konzultačné a poradenské činnosti
   propagačné prezentácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane seminárov, sympózií a pod.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou položiek obsiahnutých v príslušných právnych predpisoch ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalších činností, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti
   nákup a predaj vecí v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti v spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Kollár Ondavská 8 Bratislava
   MCV Molnár Computer-Vermittlungs - GmbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgart 7000 SRN
   CHVG COMPUTER Handels-und VermittlllungsGesellschaft, mbH. Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 7000 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   CHVG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, kúpa, predaj, vývoz, prenájom a leasing výpočtovej a kancelárskej techniky, ako i iných výrobkov všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý je potrebné povolenie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou:
   obchodného zastupovania
   konzultačné a poradenské činnosti
   propagačné prezentácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane seminárov, sympózií a pod.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou položiek obsiahnutých v príslušných právnych predpisoch ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalších činností, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti
   nákup a predaj vecí v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti v spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Gabriel Kollár Ondavská 8 Bratislava
   MCV Molnár Computer-Vermittlungs - GmbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgart 7000 SRN
   CHVG COMPUTER Handels-und VermittlllungsGesellschaft, mbH. Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 7000 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia