Create Invoice

SISS-Service Information Systems - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SISS-Service Information Systems
Status Destroyed
PIN 17315182
TIN 2020949535
Date create 15 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SISS-Service Information Systems
Ondavská 8
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315182 TIN: 2020949535
 • Registered seat: SISS-Service Information Systems, Ondavská 8, Bratislava
 • Date create: 15 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.01.2012Zrušené obchodné meno:
   SISS-Service Information Systems, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, kúpa, predaj, vývoz, prenájom a leasing výpočtovej techniky a kancelárskej techniky, ako i iných výrobkov všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý je potrebné povolenie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR
   obchodné zastupovania
   konzultačné a poradenské činnosti
   propagácie prezentácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane usporadúvanie seminárov, sympózií a pod.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou položiek obsiahnutých v príslušných právnych predpisov, ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalších činnosti, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   nákup a predaj vecí v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti v spoločnosti
   vývoj, sprostredkovanie, prenájom a predaj softqware- programov
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Kollár Ondavská 8 Bratislava
   MCV Molnár Computer-Vermittlungs-GmbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 70 SRN
   CHVG Computer Handel -und Vermittungs-Gesellschaft mbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 70 SRN
   PITS EDV-Beratungs-Gesellschaft mbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 70 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Kollár Ondavská 8 Bratislava
   Tomás Molnár Dobelstrasse 4 Stuttgard 7000 SRN
   15.05.1991Nové obchodné meno:
   SISS-Service Information Systems, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, kúpa, predaj, vývoz, prenájom a leasing výpočtovej techniky a kancelárskej techniky, ako i iných výrobkov všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý je potrebné povolenie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR
   obchodné zastupovania
   konzultačné a poradenské činnosti
   propagácie prezentácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane usporadúvanie seminárov, sympózií a pod.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čsl. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou položiek obsiahnutých v príslušných právnych predpisov, ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalších činnosti, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti
   nákup a predaj vecí v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti v spoločnosti
   vývoj, sprostredkovanie, prenájom a predaj softqware- programov
   Noví spoločníci:
   Gabriel Kollár Ondavská 8 Bratislava
   MCV Molnár Computer-Vermittlungs-GmbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 70 SRN
   CHVG Computer Handel -und Vermittungs-Gesellschaft mbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 70 SRN
   PITS EDV-Beratungs-Gesellschaft mbH, Julius Hölder Str. 48 Stuttgard 70 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Kollár Ondavská 8 Bratislava
   Tomás Molnár Dobelstrasse 4 Stuttgard 7000 SRN