Create Invoice

ATEPOL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ATEPOL
Status In liquidation
PIN 17315212
TIN 2020351740
Date create 16 May 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ATEPOL
Hviezdna 38
82106
Bratislava
Financial information
Profit -101 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 16,980
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,980
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,044
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,044
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 9,626
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 9,626
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,626
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,310
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 73
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,237
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 16,980
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,863
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 104,561
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 104,561
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -77,597
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -77,597
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -101
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -9,883
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) -9,883
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -9,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -29
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 72
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -101
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -101
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3913373.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315212 TIN: 2020351740
 • Registered seat: ATEPOL, Hviezdna 38, 82106, Bratislava
 • Date create: 16 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.08.2000Nové obchodné meno:
   ATEPOL, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   31.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ATEPOL, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ATEPOL, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   11.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Agrotechnopol, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   30.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ondek - člen Rajčianska 34 Bratislava
   Ing. Ivan Oravec - člen Janské-ho 10 Nitra
   Ing.Juraj Paľa - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   29.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Juraj Paľa - generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   Ing. Štefan Repka Waryn-ského 11 Bratislava
   Ing. Ján Slančík Dubové 38 Dubové
   Ing. Tibor Soták Gogoľova 19 Michalovce
   Ing. Zoltán Szitás Kuklov-ská 76 Bratislava
   06.10.1993Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, organizačné a ekonomické poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Juraj Paľa - generálny riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   Ing. Ján Slančík Dubové 38 Dubové
   Ing. Tibor Soták Gogoľova 19 Michalovce
   05.10.1993Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   I. Zahranično-obchodfná činnosť:
   vývoz a dovoz strojov, zariadení a technologických liniek, poľnohospodárskych produktov a iných tovarov družstevných organizácií
   poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre družstevné organizácie
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom a obchodnom podnikaní
   II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich
   III.Vykonávanie výmenných akcií
   IV. V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   vykonávať zvláštne obchodné operácie, predovšetkým reexporty, viazané obchody, leasingové operácie, kompletačné dovozy a vývozy
   vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzatvorených s jednotlivými účastinármi
   poskytovať komplexné služby iným čs. právnym subjektom v rámci vymedzeného predmetu podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Huľo Rudnovičova 20 Stakčín
   Ing. Jozef Lukáč Vrbovecká 56 Michalovce
   Ing. Juraj Mészároš Hlavná 50 Šamorín
   Ing.Juraj Paľa - riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   Ing. Jozef Schieber Damborského 2 Bratislava
   22.05.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing.Juraj Paľa - riaditeľ Rajčianska 42 Bratislava
   21.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Obetko - riaditeľ Drobného 17 Bratislava
   16.05.1991Nové obchodné meno:
   Agrotechnopol, a. s.
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   I. Zahranično-obchodfná činnosť:
   vývoz a dovoz strojov, zariadení a technologických liniek, poľnohospodárskych produktov a iných tovarov družstevných organizácií
   poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre družstevné organizácie
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom a obchodnom podnikaní
   II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich
   III.Vykonávanie výmenných akcií
   IV. V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   vykonávať zvláštne obchodné operácie, predovšetkým reexporty, viazané obchody, leasingové operácie, kompletačné dovozy a vývozy
   vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzatvorených s jednotlivými účastinármi
   poskytovať komplexné služby iným čs. právnym subjektom v rámci vymedzeného predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Huľo Rudnovičova 20 Stakčín
   Ing. Jozef Lukáč Vrbovecká 56 Michalovce
   Ing. Juraj Mészároš Hlavná 50 Šamorín
   Ing. Pavel Obetko - riaditeľ Drobného 17 Bratislava
   Ing. Štefan Repka Waryn-ského 11 Bratislava
   Ing. Jozef Schieber Damborského 2 Bratislava
   Ing. Zoltán Szitás Kuklov-ská 76 Bratislava