Create Invoice

Build-Invest, s..r.o. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Build-Invest, s..r.o.
Status Destroyed
PIN 17315352
TIN 2020949546
Date create 28 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Build-Invest, s..r.o.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315352 TIN: 2020949546
 • Registered seat: Build-Invest, s..r.o., Bratislava
 • Date create: 28 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.10.2014Zrušené obchodné meno:
   Build-Invest, spol.s..r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   získanie, vývoj a oprava ako i predaj pozemkov a stavieb
   dozor nad stavebnými prácami, zvlášť na výstavby budov ako i hlbkových stavieb
   výroba, nákup, sprostredkovanie, spracovanie a distribúcia stavebných materiálov všetkého druhu, vrátane všetkých materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu hotovej budovy alebo hlbkovej stavby
   výroba, nákup, sprostredkovanie, spracovanie a distribúcia zariadení pre budovy a hlbkové stavby všetkého druhu vrátane všetkých zariadení ako sú vykurovacie zariadenia, kanalizácia, sanitárne zariadenia alebo výťahy ako i vybavenie nábytkom celých budov alebo ich častí
   poradenská služba k výstavbe stavieb, zvlášť budov a hlbkových stavieb spolu so všetkými zariadeniami a predmetmi
   v súvislosti s predmetom podnikania dovoz potrebných technických prostriedkov a technológií, zariadení a materiálov, slúžiacich výlučne prte potrebu spoločnosti, za účelom zabezpečenia predmetu podnikania
   účasť na všetkých podnikoch alebo obchodoch ktoré sa javia pre zabezpečenie predmetu podnikania v horeuvedených bodoch potrebnými
   tieto činnosti sa vykonávajú pre subjekty pôsobiace na území ČSFR, ako i pre zahraničné subjekty na základe povolenia FMZO
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Hannelore Ulrich Joanneumering 20 Graz 8010 Rakúsko
   Ing. Gerhert Fleissner Zaunhofweg 12/13 Graz 8010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.2007Nové obchodné meno:
   Build-Invest, spol.s..r.o. v likvidácii
   08.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Build-Invest, spol.s..r.o.
   09.07.1992Noví spoločníci:
   Dr. Hannelore Ulrich Joanneumering 20 Graz 8010 Rakúsko
   Ing. Gerhert Fleissner Zaunhofweg 12/13 Graz 8010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Dipl.Ing. Kurt Brodesser Kärnetnerstresse Viedeň 1010 Viedeň
   Ing. Gerhert Fleissner Zaunhofweg 12/13 Graz 8010 Rakúsko
   Dr. Hannelore Ulrich Joanneumering 20 Graz 8010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.03.1991Nové obchodné meno:
   Build-Invest, spol.s..r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   získanie, vývoj a oprava ako i predaj pozemkov a stavieb
   dozor nad stavebnými prácami, zvlášť na výstavby budov ako i hlbkových stavieb
   výroba, nákup, sprostredkovanie, spracovanie a distribúcia stavebných materiálov všetkého druhu, vrátane všetkých materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu hotovej budovy alebo hlbkovej stavby
   výroba, nákup, sprostredkovanie, spracovanie a distribúcia zariadení pre budovy a hlbkové stavby všetkého druhu vrátane všetkých zariadení ako sú vykurovacie zariadenia, kanalizácia, sanitárne zariadenia alebo výťahy ako i vybavenie nábytkom celých budov alebo ich častí
   poradenská služba k výstavbe stavieb, zvlášť budov a hlbkových stavieb spolu so všetkými zariadeniami a predmetmi
   v súvislosti s predmetom podnikania dovoz potrebných technických prostriedkov a technológií, zariadení a materiálov, slúžiacich výlučne prte potrebu spoločnosti, za účelom zabezpečenia predmetu podnikania
   účasť na všetkých podnikoch alebo obchodoch ktoré sa javia pre zabezpečenie predmetu podnikania v horeuvedených bodoch potrebnými
   tieto činnosti sa vykonávajú pre subjekty pôsobiace na území ČSFR, ako i pre zahraničné subjekty na základe povolenia FMZO
   Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Kurt Brodesser Kärnetnerstresse Viedeň 1010 Viedeň
   Ing. Gerhert Fleissner Zaunhofweg 12/13 Graz 8010 Rakúsko
   Dr. Hannelore Ulrich Joanneumering 20 Graz 8010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia