Create Invoice

VYSTAR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VYSTAR
Status Destroyed
PIN 17315468
TIN 2020311579
Date create 12 April 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VYSTAR
Nám. 4.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315468 TIN: 2020311579
 • Registered seat: VYSTAR, Nám. 4., Bratislava
 • Date create: 12 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.10.2013Zrušené obchodné meno:
   VYSTAR, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nám. 4. apríla 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť, odbor pozemného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva včetne montážnych prác a dopravy. Stavebná činnosť bude zameraná na výstavbu nových stavebných objektov, na rekonštrukcie a modernizácie, na opravy a údržbu včetne pamiatkovej obnovy a to v nasledovných oboroch stavebných objektov:
   budovy občianskej výstavby
   haly občianskej výstavby
   budovy pre bývanie
   haly pre výrobu a služby
   objekty pozemné zvláštne
   komunikácie pozemné
   plochy a úpravy územia
   stavebné práce výrobnej povahy budú zamerané na práce stavebné pri budovaní technologických zariadení v stavebníctve:
   vykonávanie ochrany konštrukcie - metalizácia ochranná renovačná, čistenie fasád a pamiatkových objektov
   obchodná činnosť vrátane zahraničnej
   vykonávanie skúšobníckej činnosti, overenie a meranie stavebných tepelnoizolačných hmôt, materiálov a technológie výroby, ako aj meranie toxicity stavebných hmôt v zmysle stavebného zákona a hygienických noriem
   vykonávanie výstavno-propagačnej činnosti vrátane reklamy a produkcie
   vykonávanie akustických meraní, návrhy a výroba akustických prvkov vrátane montáže
   vykonávanie reštaurátorských prác, umelecko-remeselných prác, obnovy pamiatok a rekonštrukcií objektov
   vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti a vytvorenie výskumnej základne
   informačná činnosť v odvetví stavebníctva
   reprografická a vydavateľská činnosť vydávanie neperiodickej tlače
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriel Bartošek Malinovského 1172 Senica
   Ing. Tibor Čulák - podpredseda Drotárska 41 Bratislava
   Ing. Ondrej Ferkov - predseda 29. augusta 38 Bratislava
   Ing. Štefan Flimel Gwerkovej 12 Bratislava
   Mária Hájková Drotárska 37 Bratislava
   Ing. Ján Longauer Záhradnícka 4 Bratislava
   Jozef Páleník Kpt. Rašu 35 Bratislava
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   JUDr. Ján Vician M. Majerovej 15 Bratislava
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   VYSTAR, a.s.
   Nové sidlo:
   Nám. 4. apríla 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť, odbor pozemného staviteľstva, inžinierskeho staviteľstva včetne montážnych prác a dopravy. Stavebná činnosť bude zameraná na výstavbu nových stavebných objektov, na rekonštrukcie a modernizácie, na opravy a údržbu včetne pamiatkovej obnovy a to v nasledovných oboroch stavebných objektov:
   budovy občianskej výstavby
   haly občianskej výstavby
   budovy pre bývanie
   haly pre výrobu a služby
   objekty pozemné zvláštne
   komunikácie pozemné
   plochy a úpravy územia
   stavebné práce výrobnej povahy budú zamerané na práce stavebné pri budovaní technologických zariadení v stavebníctve:
   vykonávanie ochrany konštrukcie - metalizácia ochranná renovačná, čistenie fasád a pamiatkových objektov
   obchodná činnosť vrátane zahraničnej
   vykonávanie skúšobníckej činnosti, overenie a meranie stavebných tepelnoizolačných hmôt, materiálov a technológie výroby, ako aj meranie toxicity stavebných hmôt v zmysle stavebného zákona a hygienických noriem
   vykonávanie výstavno-propagačnej činnosti vrátane reklamy a produkcie
   vykonávanie akustických meraní, návrhy a výroba akustických prvkov vrátane montáže
   vykonávanie reštaurátorských prác, umelecko-remeselných prác, obnovy pamiatok a rekonštrukcií objektov
   vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti a vytvorenie výskumnej základne
   informačná činnosť v odvetví stavebníctva
   reprografická a vydavateľská činnosť vydávanie neperiodickej tlače
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriel Bartošek Malinovského 1172 Senica
   Ing. Tibor Čulák - podpredseda Drotárska 41 Bratislava
   Ing. Ondrej Ferkov - predseda 29. augusta 38 Bratislava
   Ing. Štefan Flimel Gwerkovej 12 Bratislava
   Mária Hájková Drotárska 37 Bratislava
   Ing. Ján Longauer Záhradnícka 4 Bratislava
   Jozef Páleník Kpt. Rašu 35 Bratislava
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   JUDr. Ján Vician M. Majerovej 15 Bratislava