Create Invoice

2U - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name 2U
PIN 17315786
TIN 2020299732
VAT number SK2020299732
Date create 24 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat 2U
Martinengova 1
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 566 551 €
Profit 1 920 €
Capital 460 212 €
Own capital 274 460 €
Contact Information
Phone(s) +421253417109
Mobile phone(s) +421948998813, +421948975913
Fax(es) 0249202091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 416,478
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 193,390
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 150,005
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 150,005
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 43,385
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 43,385
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223,088
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 133,460
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,213
3. Products (123) - /194/ 31,459
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,788
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 27,538
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 20,942
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,942
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,549
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 62,090
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,323
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 55,767
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 416,478
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,981
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,954
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,954
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 829
2. Other funds (427, 42X) 829
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 220,639
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 220,639
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,920
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,763
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,043
9. Liabilities from social fund (472) 3,043
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 44,781
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 23,475
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,475
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 589
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 281
7. Liabilities from social insurance (336) 6,343
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,620
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,473
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 11,939
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,939
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 120,734
4. Deferred income short-term (384A) 120,734
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 525,731
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 566,551
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 172,415
II. Revenues from sales of own products (601) 351,996
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,320
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 1,801
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,519
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 551,633
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 73,565
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 110,921
D. Services (účtová group of 51) 117,424
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 185,184
E.1. Wages and salaries (521, 522) 133,916
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 46,121
4. Social expenses (527, 528) 5,147
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,663
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 50,351
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 50,351
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,404
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,121
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,918
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 225,622
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
XII. Foreign exchange gains (663) 44
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,466
O. Exchange rate losses (563) 261
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,205
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,416
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,502
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,582
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,582
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315786 TIN: 2020299732 VAT number: SK2020299732
 • Registered seat: 2U, Martinengova 1, 81102, Bratislava
 • Date create: 24 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02 16.08.1999
  Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33 08.01.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Libor Udvardy 2 224 € (33.5%) Martinengova 1 Bratislava 811 02
  Zuzana Kováčiková 2 224 € (33.5%) Jelšova 707/26 Marianka 900 33
  Mgr. Helena Udvardyová 2 191 € (33%) Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.01.2010Nové obchodné meno:
   2U spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   prenájom hnuteľných vecí
   prípravné práce k realizácii stavby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33
   07.01.2010Zrušené obchodné meno:
   2 U spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   10.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Helena Udvardyová Martinengova 1 Bratislava 811 02
   09.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   16.08.1999Nové sidlo:
   Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   21.01.1999Nové obchodné meno:
   2 U spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   20.01.1999Zrušené obchodné meno:
   FIRMA 2U, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   31.08.1993Nové sidlo:
   Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a šitie textilných výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   30.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod /vykonávanie obchodnej činnosti/ s hudobnými nástrojmi a výrobkami odborov priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej
   elektrotechnickej,výpočtovej, textilnej, odevnej, obuvníckej
   sklárskej, keramickej výroby, vrátane vývozu a dovozu týchto výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platnýchprávnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   FIRMA 2U, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod /vykonávanie obchodnej činnosti/ s hudobnými nástrojmi a výrobkami odborov priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej
   elektrotechnickej,výpočtovej, textilnej, odevnej, obuvníckej
   sklárskej, keramickej výroby, vrátane vývozu a dovozu týchto výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platnýchprávnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia