Create Invoice

PROMO SERVICE INTERNATIONAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROMO SERVICE INTERNATIONAL
PIN 17315930
TIN 2020312063
VAT number SK2020312063
Date create 25 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PROMO SERVICE INTERNATIONAL
Havelkova 24
84103
Bratislava
Financial information
Sales and income 55 252 €
Profit -10 808 €
Contact Information
Email promotour@promotour.sk
Website http://www.promotour.sk
Phone(s) +421264789708, +421264780821
Mobile phone(s) +421903451544
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,621
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,529
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 11,621
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,108
A.I. Capital r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 10,000
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,333
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 7,583
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,808
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,513
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 3,513
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 392
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 176
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,629
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 55,252
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 55,184
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 64,996
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85
C. Services (účtová group of 51) 49,451
D. Personal expenses (účtová group of 52) 15,405
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 14
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,744
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,648
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 4
X. Interest income (662) 4
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 107
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 107
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,847
P. Income tax expense (591, 595) 961
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315930 TIN: 2020312063 VAT number: SK2020312063
 • Registered seat: PROMO SERVICE INTERNATIONAL, Havelkova 24, 84103, Bratislava
 • Date create: 25 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. arch. Ľubica Urbanová Heyrovského 4637/5 Bratislava 841 03 21.12.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. arch. Ľubica Urbanová 10 000 € (100%) Heyrovského 4637/5 Bratislava 841 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubica Urbanová Heyrovského 4637/5 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 21.12.1992
   19.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Giovanni Giozzet Via Canova 19/12 Venezia Mestre 301 70 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubica Urbanová Havelkova 24 Bratislava 841 03
   12.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľubica Urbanová Heyrovského 4637/5 Bratislava 841 03
   Giovanni Giozzet Via Canova 19/12 Venezia Mestre 301 70 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubica Urbanová Havelkova 24 Bratislava 841 03
   11.08.1999Zrušeny spoločníci:
   fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/ Via Mestrina 22 - Mestre Venezia Taliansko
   Ing. arch. Ľubica Urbanová Havelkova 24 Bratislava
   Giovanni Giozzet Via Canova 19/12 Venezia Mestre 301 70 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľubica Urbanová
   17.02.1993Nové sidlo:
   Havelkova 24 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť
   organizovanie vedeckých seminárov a sympózií
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   poľnohospodárska výroba /rastlinná a živočíšna/
   organizovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/ Via Mestrina 22 - Mestre Venezia Taliansko
   Ing. arch. Ľubica Urbanová Havelkova 24 Bratislava
   Giovanni Giozzet Via Canova 19/12 Venezia Mestre 301 70 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Ľubica Urbanová
   16.02.1993Zrušené sidlo:
   Lermontovova 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s priemyselným, spotrebným, potravinárskym tovarom a s ovocím a zeleninou
   investičná a realizačná činnosť v oblastiach výstavby objektov a dodávok technológií, technických zariadení, strojov a strojných zariadení pre: stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt, hutnícku a železiarsku výrobu, výrobu železných a neželezných zliatin, skla, porcelánu, keramiky, spracovanie dreva a drevnej hmoty a nábytkársky priemysel, chov dobytka, hydiny, oviec, rýb a ostatnú poľnohospodársku výrobu, textilný, odevný, elektrotechnický a iný spotrebný priemysel
   dovoz a vývoz, nákup a predaj a obchodovanie so stavebnými materiálmi, so všetkými druhmi oceliarskych výrobkov, polotovarmi i hotovými výrobkami zo železných aj neželezných zliatin a surovinami pre ich výrobu, s keramikou, porcelánom, sklom a sklenými výrobkami, uhlím, chemickými surovinami z dreva a nábytkom, ďalej poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami, živými zvieratami /dobytok, hydina, ošípané, ovce a pod./ a rybami a mäsom čerstvým aj mrazeným a výrobkami z nich
   investičná a realizačná činnosť pri výstavbe a prevádzkovaní hotelov, ubytovacích zariadení a zariadení verejného stravovania, lokálov a klubov, športových zariadení /štadiónov, plavární, golfových, tenisových a iných ihrísk a pod./
   kúpa a predaj stavebných i nestavebných pozemkov aj s projektami, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a vykonávanie činnosti realitnej kancelárie
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie pre domáci ako aj pre aktívny a pasívny zahraničný cestovný ruch v celej ČSFR s poskytovaním atraktívnych služieb cestovného ruchu na vyššej úrovni
   v rámci tejto činnosti spoločnosť organizuje a zabezpečuje všetky základné a doplnkové služby cestovného ruchu, ako aj ďalšie výberové atraktívne služby, najmä:
   organizovanie a zabezpečovanie poľovačiek, poľovníckych súťaží, rybolovu a rybárskych súťaží, jazdeckého výcviku a turistiky
   organizovanie a zabezpečovanie gastronomických akcií s národnými a miestnymi špecialitami
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych programov, vedeckých sympózií, obchodných a podnikateľských stretnutí a pod.
   sprostredkovanie dopravných služieb pre účastníkov cestovného ruchu /cestnej, vlakovej, vodnej a leteckej dopravy/
   marketing, komerčná, poradenská, konzultačná, informačná, reklamná a propagačná činnosť vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti a na základe zmluvných vzťahov marketing, poradenská a sprostredkovateľská činnosť aj pre iné subjekty, najmä v oblasti zriaďovania a prevádzky obchodných domov, supermarketov, kúpy a predaja, výstavby, zriaďovania a prevádzkovania hotelov a iných zariadení cestovného ruchu a športových zariadení
   výroba, dovoz, vývoz, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s klenotníckym tovarom, galantériou, bižutériou, komerčná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre podnikateľov v tejto oblasti
   Zrušeny spoločníci:
   fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/ Via Mestrina 22 - Mestre Venezia Taliansko
   Dr. Ľubomír Bohunický Lermontovova 16 Bratislava
   Giovanni Giozzet Via Canova 19/12 Venezia Mestre 301 70 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.04.1991Nové obchodné meno:
   PROMO SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s priemyselným, spotrebným, potravinárskym tovarom a s ovocím a zeleninou
   investičná a realizačná činnosť v oblastiach výstavby objektov a dodávok technológií, technických zariadení, strojov a strojných zariadení pre: stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt, hutnícku a železiarsku výrobu, výrobu železných a neželezných zliatin, skla, porcelánu, keramiky, spracovanie dreva a drevnej hmoty a nábytkársky priemysel, chov dobytka, hydiny, oviec, rýb a ostatnú poľnohospodársku výrobu, textilný, odevný, elektrotechnický a iný spotrebný priemysel
   dovoz a vývoz, nákup a predaj a obchodovanie so stavebnými materiálmi, so všetkými druhmi oceliarskych výrobkov, polotovarmi i hotovými výrobkami zo železných aj neželezných zliatin a surovinami pre ich výrobu, s keramikou, porcelánom, sklom a sklenými výrobkami, uhlím, chemickými surovinami z dreva a nábytkom, ďalej poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami, živými zvieratami /dobytok, hydina, ošípané, ovce a pod./ a rybami a mäsom čerstvým aj mrazeným a výrobkami z nich
   investičná a realizačná činnosť pri výstavbe a prevádzkovaní hotelov, ubytovacích zariadení a zariadení verejného stravovania, lokálov a klubov, športových zariadení /štadiónov, plavární, golfových, tenisových a iných ihrísk a pod./
   kúpa a predaj stavebných i nestavebných pozemkov aj s projektami, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a vykonávanie činnosti realitnej kancelárie
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie pre domáci ako aj pre aktívny a pasívny zahraničný cestovný ruch v celej ČSFR s poskytovaním atraktívnych služieb cestovného ruchu na vyššej úrovni
   v rámci tejto činnosti spoločnosť organizuje a zabezpečuje všetky základné a doplnkové služby cestovného ruchu, ako aj ďalšie výberové atraktívne služby, najmä:
   organizovanie a zabezpečovanie poľovačiek, poľovníckych súťaží, rybolovu a rybárskych súťaží, jazdeckého výcviku a turistiky
   organizovanie a zabezpečovanie gastronomických akcií s národnými a miestnymi špecialitami
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych programov, vedeckých sympózií, obchodných a podnikateľských stretnutí a pod.
   sprostredkovanie dopravných služieb pre účastníkov cestovného ruchu /cestnej, vlakovej, vodnej a leteckej dopravy/
   marketing, komerčná, poradenská, konzultačná, informačná, reklamná a propagačná činnosť vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti a na základe zmluvných vzťahov marketing, poradenská a sprostredkovateľská činnosť aj pre iné subjekty, najmä v oblasti zriaďovania a prevádzky obchodných domov, supermarketov, kúpy a predaja, výstavby, zriaďovania a prevádzkovania hotelov a iných zariadení cestovného ruchu a športových zariadení
   výroba, dovoz, vývoz, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s klenotníckym tovarom, galantériou, bižutériou, komerčná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre podnikateľov v tejto oblasti
   Noví spoločníci:
   fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/ Via Mestrina 22 - Mestre Venezia Taliansko
   Dr. Ľubomír Bohunický Lermontovova 16 Bratislava
   Giovanni Giozzet Via Canova 19/12 Venezia Mestre 301 70 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia