Create Invoice

MONTI Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MONTI Bratislava
Status Destroyed
PIN 17316227
Date create 15 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MONTI Bratislava
Stará Vajnorská 25
83217
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17316227
 • Registered seat: MONTI Bratislava, Stará Vajnorská 25, 83217, Bratislava
 • Date create: 15 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.10.1996Zrušené obchodné meno:
   MONTI Bratislava, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových, občianských stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Graňák Pálenica Ivanka pri Dunaji
   Michal Kollár Opatovská 37 Trenčín
   Ing. Emanuel Murín Záhumenná 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Emanuel Murín - riaditeľ Záhumenná 28 Bratislava
   19.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Emanuel Murín Záhumenná 28 Bratislava
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Adamovský Rajecká 38 Bratislava
   Ing. Emanuel Murín Záhumenná 28 Bratislava
   24.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emanuel Murín - riaditeľ Záhumenná 28 Bratislava
   23.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emanuel Murín - riaditeľ Záhumenná 28 Bratislava
   08.03.1993Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových, občianských stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Adamovský Rajecká 38 Bratislava
   Jozef Graňák Pálenica Ivanka pri Dunaji
   Michal Kollár Opatovská 37 Trenčín
   Ing. Emanuel Murín Záhumenná 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Emanuel Murín - riaditeľ Záhumenná 28 Bratislava
   07.03.1993Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a)montáž železobétonových, silikátových a oceľových konštrukcií na území ČSFR a iných štátov
   b)dodávky stavieb a stavebných prác vrátane podmieňujúcich činností, ako sú inžinierska obchodná činnosť a to na území ČSFR, ako aj na území iných štátov
   c)zabezpečenie výroby betónových konštrukcií a dielcov, pridruženej stavebnej výroby, polotovarov pre stavby
   maloobchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Graňák Pálenica Ivanka pri Dunaji
   Michal Kollár Opatovská 37 Trenčín
   Ing. Emanuel Murín Zikova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1991Nové obchodné meno:
   MONTI Bratislava, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a)montáž železobétonových, silikátových a oceľových konštrukcií na území ČSFR a iných štátov
   b)dodávky stavieb a stavebných prác vrátane podmieňujúcich činností, ako sú inžinierska obchodná činnosť a to na území ČSFR, ako aj na území iných štátov
   c)zabezpečenie výroby betónových konštrukcií a dielcov, pridruženej stavebnej výroby, polotovarov pre stavby
   maloobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jozef Graňák Pálenica Ivanka pri Dunaji
   Michal Kollár Opatovská 37 Trenčín
   Ing. Emanuel Murín Zikova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia