Create Invoice

Elektrárne GRUBER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Elektrárne GRUBER
Status Destroyed
PIN 17316243
TIN 2020805248
Date create 23 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Elektrárne GRUBER
Malá 13
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17316243 TIN: 2020805248
 • Registered seat: Elektrárne GRUBER, Malá 13, Bratislava
 • Date create: 23 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.10.2008Zrušené obchodné meno:
   Elektrárne GRUBER spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Malá 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Obchod /s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/:
   veľkoobchod s nepotravinárskym tovarom: železiarsky tovar, elektrotechnický tovar, tkané výrobky a konfekcia, stavebný, sanitárny a inštalačný materiál, chemické výrobky, farby a laky
   veľkoobchod s motorovými vozidlami, súčiastkami a príslušenstvom
   veľkoobchod s potravinami: obilie, výrobky mlynárenského priemyslu, zelenina, ovocie a ich produkty, alkoholické nápoje, dobytok, hydina
   maloobchod s nepotravinárskym tovarom: obuv, koža, gumové výrobky, výrobky z umelých hmôt, tkané výrobky a konfekcia, železiarsky tovar, elektrotechnický tovar, palivá a stavebné materiály, nábytok, keramika, sklo a porcelán, farby, laky a chemikálie
   maloobchod s motorovými vozidlami a súčiastkami
   maloobchod s potravinami: rôzne druhy potravín, alkoholické nápoje a výrobky pre domácnosť.
   2. Činnosti:
   výkony v oblasti dopravy
   hospodárska činnosť pri zabezpečovaní funkcie obehu tovaru a výkonov
   činnosť v oblasti prieskumu trhu /marketing/
   ďalšie činnosti v oblasti obehu tovaru a výkonov: leasing, zastupovanie, komisionálne obchod, oblasti obehu tovaru a dopravy
   servis
   inžiniering /pre organizácie/.
   3. Výroba:
   výroba vodnej energie
   výroba železiarskeho a alektrotechnického tovaru.
   4. Zahraničný obchod /s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   zahraničný obchod s nepotravinárskym tovarom
   zahraničný obchod s potravinami
   predaj na záznam
   zastupovanie zahraničných firiem.
   Zrušeny spoločníci:
   GRUBER KRAFTWERKE, Ges.m.b.H. 3172 Ramsau Rakúsko
   Adriena Gruber 3172 Ramsau Rakúsko
   JUDr. Miroslav Zoúl Šimunkova 1602 Praha 8 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1991Nové obchodné meno:
   Elektrárne GRUBER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malá 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Obchod /s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/:
   veľkoobchod s nepotravinárskym tovarom: železiarsky tovar, elektrotechnický tovar, tkané výrobky a konfekcia, stavebný, sanitárny a inštalačný materiál, chemické výrobky, farby a laky
   veľkoobchod s motorovými vozidlami, súčiastkami a príslušenstvom
   veľkoobchod s potravinami: obilie, výrobky mlynárenského priemyslu, zelenina, ovocie a ich produkty, alkoholické nápoje, dobytok, hydina
   maloobchod s nepotravinárskym tovarom: obuv, koža, gumové výrobky, výrobky z umelých hmôt, tkané výrobky a konfekcia, železiarsky tovar, elektrotechnický tovar, palivá a stavebné materiály, nábytok, keramika, sklo a porcelán, farby, laky a chemikálie
   maloobchod s motorovými vozidlami a súčiastkami
   maloobchod s potravinami: rôzne druhy potravín, alkoholické nápoje a výrobky pre domácnosť.
   2. Činnosti:
   výkony v oblasti dopravy
   hospodárska činnosť pri zabezpečovaní funkcie obehu tovaru a výkonov
   činnosť v oblasti prieskumu trhu /marketing/
   ďalšie činnosti v oblasti obehu tovaru a výkonov: leasing, zastupovanie, komisionálne obchod, oblasti obehu tovaru a dopravy
   servis
   inžiniering /pre organizácie/.
   3. Výroba:
   výroba vodnej energie
   výroba železiarskeho a alektrotechnického tovaru.
   4. Zahraničný obchod /s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   zahraničný obchod s nepotravinárskym tovarom
   zahraničný obchod s potravinami
   predaj na záznam
   zastupovanie zahraničných firiem.
   Noví spoločníci:
   GRUBER KRAFTWERKE, Ges.m.b.H. 3172 Ramsau Rakúsko
   Adriena Gruber 3172 Ramsau Rakúsko
   JUDr. Miroslav Zoúl Šimunkova 1602 Praha 8 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia